NEWS
Best of Poreč

Konačno i skupljanje starog papira, kartona te papirnate ambalaže

11.07.2005. 00:00; ; Početna / Novosti / Konačno i skupljanje starog papira, kartona te papirnate ambalaže
766papir555.jpg

U cilju realizacije takvog načina rada Usluga Poreč je na odlagalištu otpada Košambra osigurala i uredila prostor izgradnjom nadstrešnice za prihvat kartonske i slične ambalaže. Osim što je osiguran prostor Usluga Poreč je obvezala se da skuplja i doprema takav otpad do prihvatnog mjesta na odlagalištu, te je «Metisu» dala na korištenje viljuškara za transport i utovar baliranog kartona.

Unijapapir je u cilju realizacije plana osigurala prešu za karton i papir koja svojim kapacitetom balira u jednoj bali cca 130 kg kartona.

Nadalje Metis iz Pule je u cjelokupnoj realizaciji plana preuzeo posao baliranja kartona koje obavlja sa dva djelatnika, dopremu kartona i papira iz većih trgovačkih distribucijskih centara Poreča putem velikih «pres kontejnera» te je osigurao distribuciju tako baliranog kartona i papira do konačnog prerađivača tvornice papira u Belišću.

Veliki iskorak u korisnom gospodarenju sa otpadom učinjen je u segmentu, da taj otpad ne završava u tijelo odlagališta jer on svojim volumenom zauzima veliki dio deponije, a što je najznačajnije taj se karton i papir daljnjom obradom i reciklažom koristi u korisne namjene za novu kartonsku ambalaže za razne namjene.

U tom smislu molimo građanstvo kao i sve veće i manje gospodarstvenike koji u svom obavljanju djelatnosti koriste i stvaraju manje ili veće količine kartonskog otpada – ambalaže, da taj otpad ne bacaju u spremnike komunalnog otpada, već da kartonski otpad ili ambalažu odlažu sa strane ili naruče preuzimanje takve ambalaže uz naplatu usluge.

Ukoliko pak sami želite takvu kartonsku ambalažu deponirati na odlagalištu otpada Košambra u Poreču, onda Vas obavještavamo da to možete činiti svakodnevno, osim nedjelje, u vremenu od 07,00 do 20,00 uz prethodnu prijavu na porti odlagališta. Takvo odlaganje vaše kartonske ambalaže posebno se ne naplaćuje, a Vi vašim postupkom sudjelujete u sveopćoj edukaciji postupanja sa korisnim otpadom, te Vam se tim putem zahvaljujemo na suradnji

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email
Ljeto u Funtani