Kakvoća mora je izvanredna na plažama za kupanje na Poreštini

14051633_1121165977962560_525250442288825922_n
24.08.2016. 18:29; ; Početna / Lifestyle / Ekologija / Kakvoća mora je izvanredna na plažama za kupanje na Poreštini

Kakvoća mora je izvanredna na plažama za kupanje na Poreštini izuzetak je plaža na lijevoj strani uvale Peškera u Gradu Poreč gdje je zabilježena zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje

U periodu od 16. do 18. kolovoza 2016. godine Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je proveo VII redovno ispitivanje kakvoće mora Na području Istarske županije. Ukupno je uzorkovano more na 209 mjernih mjesta od Savudrije do Brseča.

Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja kakvoća mora je izvanredna obzirom da je na 207 mjernih mjesta, odnosno u 99,04% uzoraka zabilježena izvrsna kakvoća mora za kupanje, dok je na jednom mjernom mjestu (Plaža Bival u AC Bi Village u Valbandonu, Općina Fažana) ili u 0,48% uzoraka zabilježena dobra kakvoća mora za kupanje ili more podobno za kupanje sport i rekreaciju te na jednom mjernom mjestu (Plaža na lijevoj strani uvale Peškera u Gradu Poreču) ili u 0,48% uzoraka zabilježena zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje koja je na interaktivnoj karti (web stranica Ministarstva zaštite okoliša i prirode – http://www.izor.hr/kakvoca/) obilježena žutom bojom. U uzorku mora uzetom na plaži u uvali Peškera je zabilježen povećan broj crijevnih enterokoka (105 izraslih kolonija u 100 ml uzorka) u odnosu na standard za more koje je podobno za kupanje sport i rekreaciju (od 61 do 100 izraslih kolonija u 100 ml uzorka) prema Uredbi o kakvoći mora za kupanje (NN br. 73/08).

Tijekom uzorkovanja zabilježena je i temperatura mora koja se je kretala od 22,00C do 25,00C dok se temperatura zraka kretala od 20,0 0C do 30.0 0C.

Izvor: HRT Centar Pula

Print Friendly, PDF & Email