NEWS

Kako pravilno odložiti otpad nakon uređenja vrtova i okućnica te kako pravilno predati glomazni otpad ?

20.01.2020. 12:19; ; Početna / Lifestyle / Ekologija / Kako pravilno odložiti otpad nakon uređenja vrtova i okućnica te kako pravilno predati glomazni otpad ?
438zeleni_otpad.jpg

Ustrojem novog sustava gospodarenja otpadom zeleni otpad iz vrtova, što uključuje lišće, granje, travu i slično, sakuplja se u posebne vreće namijenjene za biootpad, koje korisnici mogu kupiti u Uredu za korisnike komunalne tvrtke Usluga Poreč d.o.o.. Cijena navedenih vrećica namijenjenih za skupljanje otpada iz kategorije biootpad iznosi deset kuna po komadu, a po pozivu korisnika usluga, naši djelatnici besplatno, bez dodatne naknade, dolaze na kućnu adresu korisnika i vrše sakupljanje navedenog otpada, nakon čega vršimo i adekvatno zbrinjavanje. Isto tako, osim odlaganja u za to predviđene vreće, korisnici naših usluga navedenu vrstu otpada mogu odvesti na odlagalište Košambra gdje se otpad preuzima, važe, a sama usluga naplaćuje 0,45kn/kg.

Glomazni otpad naši korisnici ( fizičke osobe – kućanstva ) mogu besplatno jednom godišnje predati sa samog kućnog praga. Pozivom na broj 052/555-728  korisnici naručju baju koju djelatnici Usluge Poreč d.o.o. dovoze na kućnu adresu, te istu uklanjaju i odvoze nakon što je baja napunjena.

Do sada je na terenu primijećeno da korisnici komunalnih usluga vrlo često iskorištavaju ove mogućnosti, ali je rijetko i praksa  da se nakon uređenja okućnica i vrtova ili uređenja svojih objekata otpad ostavlja razasut oko spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, na javnim površinama ili se pak biootpad odlaže u obične crne vreće dok se kod predaje glomaznog otpada baje napune građevinskim otpadom, odnosno šutom (žbuka, dijelovi zidova, betona, keramičkih pločica, crjepova i sl.), a što ne spada u kategoriju glomaznog otpada.

Iako je Usluga Poreč s ciljem očuvanja čistoće i standarda u Gradu Poreču  do sada vršila sakupljanje biootpada i glomaznog otpada koji su odloženi na neadekvatan način te se nije vršila dodatna naplata korisnicima, ovim putem želimo obavijestiti korisnike da nažalost, isto više neće biti moguće. Grad Poreč dobio je sredstva Europske unije za sanaciju i zatvaranje odlagališta te se u ovom tjednu započinje sa radovima.  Zatvaranjem odlagališta Usluga Poreč morati će sav tako sakupljeni otpad predati dalje na zbrinjavanje ovlaštenim sakupljačima takve vrste otpada, a za što će biti potrebno i platiti takvu uslugu.

Ovim putem pozivamo još jednom sve korisnike da svoj otpad odlažu savjesno i pravilno, a za bilo kakve upite, nejasnoće ili informacije uvijek nam se mogu javiti u prostorima Usluge Poreč ili putem maila: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email