NEWS

Jučer održana 12. sjednica Gradskog vijeća

04.08.2006. 00:00; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Jučer održana 12. sjednica Gradskog vijeća

1. Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice Gradskog vijeća

2. Vijećnička pitanja, odgovori i informacije

3. Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Poreča za razdoblje I – VI 2006. (Izvjestiteljica: Sandra Mušković)

4. Izvještaj o izvršenju konsolidiranog Proračuna Grada Poreča za razdoblje I – VI 2006. (Izvjestiteljica: Sandra Mušković)

5. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Poreča za 2006. godinu (Izvjestiteljica: Sandra Mušković)

6. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu (Izvjestitelj: Milan Laković)

7. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2006. godinu (Izvjestitelj: Milan Laković)

8 Prijedlog programa javnih potreba za Grad Poreč u: – kulturi, – tehničkoj kulturi, – športu. (Izvjestiteljica: Vesna Kordić)

9. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarske djelatnosti na području Grada Poreča (Izvjestitelj: Milan Laković)

10. Prijedlog Odluke o dimnjačarskoj službi (Izvjestitelj: Milan Laković)

11. Prijedlog Odluke o utvrđivanju zakonskog predstavnika Grada Poreča u Skupštini, te o imenovanju i predlaganju članova NO TD «Dom Poreč» d.o.o Poreč (izvjestitelj: Gradonačelnik)

12 Prijedlog Odluke o imenovanju i razrješenju Uprave – direktora TD «Parentium» d.o.o. Poreč (Izvjestitelj: Gradonačelnik)

Print Friendly, PDF & Email