NEWS

JAVNI POZIV – za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Tar-Vabriga

05.11.2018. 12:24; Učitavanja: 238; Početna / Novosti / Okolne općine / JAVNI POZIV – za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Tar-Vabriga
TAR_default-1541416313287

Na temelju članka 1., stavak 2. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN, br. 57/12, 120/12.) i članka 16. Pravilnika o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega („Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega“ br. 11/16. – pročišćeni tekst),  a sukladno Planu prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općinu Tar-Vabriga-Torre-Abrega za 2018. godinu („Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega“ br. 7/18.),

Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju do 12 mjeseci, s punim radnim vremenom za radno mjesto:

– stručni suradnik za društvene djelatnosti i informiranje

Javni poziv je otvoren od 5. studenog 2018. godine do 12. studenoga 2018. godine.

Prijave s dokazima dostaviti na adresu:

Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Istarska 8, 52465 Tar-Torre (s naznakom)

„javni poziv za stručno osposobljavanje“

U prijavi na Javni poziv kandidati/kinje trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, OIB, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela, te po mogućnosti e-mail adresu).

Nakon utvrđivanja koji kandidati/kinje ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva te za koje se ocijeni da na temelju, u prijavi iskazanih interesa, profesionalnih ciljeva i motivacije, u najvećoj mjeri udovoljavaju uvjetima, Povjerenstvo provodi postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti koji se sastoji se od pisanog testiranja i intervjua. Popis literature dostupan je na Internet stranici Općine Tar – Vabriga – Torre – Abrega http://tar-vabriga.hr

Za više inforamcija pogledajte dokumnet u prilgu ove obavijesti.

Print Friendly, PDF & Email