NEWS
HALF MARATON S

Javni poziv za predlaganje kandidata za priznanje Povelju “30. april” u 2023. godini

gradporec-logo
15.03.2023. 14:24; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Javni poziv za predlaganje kandidata za priznanje Povelju “30. april” u 2023. godini

Na temelju članka 7. Odluke o priznanjima Grada Poreča (,,Službeni glasnik Grada Poreča“, broj 1/01 i 2/03), Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga za priznanja Grada Poreča-Parenzo objavljuje

J A V N I    P O Z I V
za predlaganje kandidata za priznanje Grada Poreča-Parenzo – Povelju ,,30. april“ u 2023. godini

I.
Pravo predlaganja kandidata za priznanje Grada Poreča-Parenzo, Povelju „30. april, koje dodjeljuje Gradsko vijeće u 2023. godini, imaju sve pravne i fizičke osobe s područja Grada Poreča-Parenzo.

II.
Predlagatelji mogu svoj prijedlog dostaviti na adresu: „Grad Poreč-Parenzo- Povjerenstvu za utvrđivanje prijedloga za priznanja“, do zaključno 30. ožujka 2023. godine.
Osim imena i prezimena, odnosno naziva i adrese kandidata, prijedlog mora sadržavati: životopis, radna i životna dostignuća, a za pravne osobe osnovne podatke te posebne razloge zbog kojih se osoba predlaže za priznanje.

III.
Povelja „30. april“ se dodjeljuje povodom 30. travnja, Dana Grada Poreča-Parenzo, pojedincima iz zemlje i inozemstva za osobne zasluge ili za zasluge koje su postigli kao voditelji nekog procesa ili tima, bilo individualno ili unutar neke pravne osobe te udrugama i drugim pravnim osobama koje su svojim idejama i njihovim realizacijama doprinijele promicanju imena Grada Poreča-Parenzo i kvalitetnijem stvaranju njegova imidža u širim granicama i na različitim poljima (turizam, znanost, kultura, sport, zaštita baštine, gospodarstvo i drugo).

Uz Povelju se dodjeljuje i umjetničko djelo.

Grad Poreč

 

Print Friendly, PDF & Email