JAVNI POZIV za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu Istarske županije za 2022. godinu

javni-natjecaj
08.11.2021. 22:12; ; Početna / Obavijesti / Natječaji / JAVNI POZIV za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu Istarske županije za 2022. godinu
Temeljem članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06 i 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15) , članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge te odredbama Pravilnika Sportske zajednice  Istarske županije (Pravilnik  o  sufinanciranju  strukovnih  saveza i  njihovih  programa, Pravilnika o financijskom praćenju vrhunskog sporta i Pravilnika o financijskom praćenju vrhunskih i perspektivnih sportaša) Sportska zajednica Istarske županije objavljuje 
 
JAVNI POZIV
za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu Istarske županije za 2022. godinu

I.
U Proračunu Istarske županije za 2022. godinu osigurat će se sredstva za financijsku potporu programima strukovnih saveza i sportskih klubova namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području sporta definiranih prioritetima utvrđenima od strane Skupštine Sportske zajednice Istarske županije.
Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju u proračunu Istarske županije za sufinanciranje programa u području sporta u 2022. godini, odnosno iznos koji će se temeljem ovog javnog poziva moći dodijeliti sportskim udrugama (strukovnim savezima i klubovima) za provedbu programa utvrditi će Skupština Istarske županije

II.
Sredstva su namijenjena provedbi slijedećih programa:
1.  Redovna djelatnost strukovnih saveza
2.  Sufinanciranje programa kampova za mlade sportaše
3.  Sufinanciranje programa županijskih selekcija
4.  Sufinanciranje programa stručnog usavršavanja trenera
5.  Sufinanciranje programa stručnog usavršavanja sudaca i delegata
6.  Sufinanciranje stručnog studija za izobrazbu trenera
7.  Sufinanciranje programa sportskih manifestacija
8.  Sufinanciranje programa perspektivnih sportaša
9.  Sufinanciranje programa sportaša s invaliditetom
10. Sufinanciranje programa sportske rekreacije

III.
Na ovaj javni poziv mogu se javiti svi strukovni savezi i sportski klubovi (samo za program sportskih manifestacija preko svojih strukovnih saveza, program perspektivnih sportaša i program sportaša s invaliditetom) sa sjedištem na području Istarske županije, čiji su ciljevi i djelatnost usmjereni ka zadovoljenju javnih potreba građana u području sporta, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Sportska zajednica Istarske županije ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost u sportu.
Udruge koje se javljaju na ovaj javni poziv moraju biti upisane u Registar udruga, Registar sportskih djelatnosti, moraju posjedovati RNO broj, dostaviti dokaz o tome da su uskladile svoje statute s odredbama Zakona o udrugama te podnijele zahtjev Uredu državne uprave u Istarskoj županiji za promjenu podataka u Registru te moraju ispunjavati sve druge uvjete propisane Uredbom.

IV.
Svaki strukovni savez može prijaviti i ugovoriti onoliki broj programa kako je to određeno člankom 13. Pravilnika o sufinanciranju strukovnih saveza i njihovih programa.
Za program sportskih manifestacija na javni poziv se može javiti samo strukovni savez a organizator može biti sportski klub s kojim će se program i ugovoriti.
Iznimno od odredbe prethodnog stavka oni sportski klubovi koji nemaju organiziran strukovni savez na ovaj javni poziv javljaju se putem Sportske zajednice kojoj pripadaju

V.
Za program perspektivnih sportaša prijavu podnose sportski klubovi, te uz prijavu treba biti i popis tih sportaša, a u prilogu njihova Rješenja o kategorizaciji.

VI.
Za program sportaša s invaliditetom prijavu podnose ili klubovi osoba s invaliditetom ili sportski klubovi koji to nisu ali u svom članstvu imaju osobe s invaliditetom. Programi sportaša s invaliditetom koji se mogu sufinancirati jesu:
1.  Nabava specifične sportske opreme i rekvizita
2.  Program priprema pojedinih sportaša u cilju ostvarivanja normi za odlazak na velika sportska natjecanja (POI, SP i EP) ili samog odlaska na ta natjecanja

VII.
Prijave, isključivo ispunjene računalom, podnose se na posebnim obrascima:
1.  Programski zahtjev
2.  Programski zahtjev – manifestacije
Uz ispunjeni obrazac iz prethodnog stavka obavezno se prilaže jedan od slijedećih obrazaca:
1.  Izvještajni list – savezi
2.  Izvještajni list – sportske zajednice gradova i općina
3.  Izvještajni list – klubovi
Svi  naprijed  navedeni  obrasci  mogu  se  preuzeti  i  na  mrežnim  stranicama  https://www.istra- sport.hr/obrasci/

VIII.
S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva za programe u 2022. godini
Sportska zajednica Istarske županije sklopit će Ugovor za sufinanciranje programa.

IX.
Rok za podnošenje prijava, neovisno kojim putem se one dostavljaju (mailom ili poštom) u
Sportsku zajednicu Istarske županije, istječe u ponedjeljak, 29. studenog 2021. godine.
Procjenu pristiglih prijava će, u skladu s kriterijima za financiranje programa, izvršiti ovlašteno povjerenstvo Sportske zajednice Istarske županije.

X.
Prijave koje ne udovoljavaju uvjetima ovog Javnog Poziva, koje su nepotpune, pogrešno ispunjene, pristignu izvan roka ili neće u prilogu imati Rješenje o usklađenosti Statuta udruge sa novim Zakonom o udrugama (dovoljna je i potvrda da je Zahtjev za upis promjena predan Uredu državne uprave) neće se razmatrati.U Puli 05. studenog 2021.


Glavni tajnik SZIŽ: Matija Červeni, prof

 
Print Friendly, PDF & Email