VALFRESCO-S-1123
LUTRIJA T

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Poreča-Parenzo

javni-natjecaj
22.07.2022. 11:20; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Poreča-Parenzo

Temeljem odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“’ broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) i u skladu s Odlukom o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Poreča-Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo, broj 04/22“), Gradsko vijeće Grada Poreča -Parenzo raspisuje  Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Poreča-Parenzo, na području katastarskih općina Baderna, Dračevac, Fuškulin, Mugeba, Nova Vas, Mušalež, Poreč, Varvari i Žbandaj.         

     Javni natječaj traje 30 (trideset) dana, od 21. 07. 2022. do 20. 08. 2022. godine.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno, u zatvorenim omotnicama s naznakom: ”Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, ne otvaraj”,
na adresu Grada Poreča-Parenzo, Obala maršala Tita br.5, 52 440 Poreč-Parenzo,

Cijeli tekst Javnog natječaja i obrasci mogu se preuzeti u nastavku.

Print Friendly, PDF & Email