NEWS
VALFRESCO 4 S
SPORTduo – s2

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Poreča-Parenzo

javni-natjecaj
18.08.2022. 13:03; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Poreča-Parenzo

Temeljem odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“’ broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) i u skladu s Odlukom o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Poreča-Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo, broj 04/22“), Gradsko vijeće Grada Poreča -Parenzo raspisuje  Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Poreča-Parenzo, na području katastarskih općina Baderna, Dračevac, Fuškulin, Mugeba, Nova Vas, Mušalež, Poreč, Varvari i Žbandaj.         

Javni natječaj traje 30 (trideset) dana, od 21. 07. 2022. do 20. 08. 2022. godine.  

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno, u zatvorenim omotnicama s naznakom:

”Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, ne otvaraj”,
      na adresu Grada Poreča-Parenzo, Obala maršala Tita br.5, 52 440 Poreč-Parenzo,

 

 Cjeloviti tekst Javnog natječaja i obrasci mogu se preuzeti na OVOM LINKU.

Print Friendly, PDF & Email