NEWS

JAVNI NATJEČAJ ZA UDRUGE (za financijske potpore programima i projektima udruga koji se financiranju iz Proračuna Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega) za 2023. godinu

javni-natjecaj
19.01.2023. 09:54; ; Početna / Novosti / Okolne općine / JAVNI NATJEČAJ ZA UDRUGE (za financijske potpore programima i projektima udruga koji se financiranju iz Proračuna Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega) za 2023. godinu

Na temelju članka 29. Statuta Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega („Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega“ broj 3/21.-pročišćeni tekst) i članka 16. Pravilnika o vrednovanju prijava programa i projekata za financiranje javnih potreba iz Proračuna Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega („Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega“ broj 1/23.), dana 16.01.2023. godine, Općinski načelnik objavljuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ ZA UDRUGE
(za financijske potpore programima i projektima udruga koji se financiranju iz Proračuna Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega)  za 2023. godinu 

Prijave programa/projekta podnose se na propisanim obrascima kojih Prijavitelji mogu podignuti u pisarnici Općine ili preuzeti sa web stranica Općine http://tar-vabriga.hr.

Sve je informacije moguće dobiti slanjem upita na e-mail [email protected], pozivom na broj 052/443-120 ili 091 443 0042

Prijave se dostavljaju osobno ili putem pošte na adresu: OPĆINA TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA, ISTARSKA 8, 52465 TAR-TORRE, najkasnije do 15.02.2023. godine, s naznakom: JAVNI NATJEČAJ – NE OTVARAJ.

Print Friendly, PDF & Email