NEWS

Javna rasprava o Prijedlogu UPU-a dijela naselja Nova Vas – Brčići

17.05.2017. 00:14; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Javna rasprava o Prijedlogu UPU-a dijela naselja Nova Vas – Brčići

Na osnovi članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN, br. 153/13.), članka 11. Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Nova Vas – Brčići (Sl.G, br. 7/16.) i zaključka Gradonačelnika Grada Poreča – Parenzo, klasa 350-01/16-01/84 i ur.broj 2167/01-09/01-17-4 od 8. svibnja 2017. godine, objavljuje se    

JAVNA  RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

DIJELA NASELJA NOVA VAS – BRČIĆI    

1. Javna rasprava provest će se od 18. svibnja do 16. lipnja 2017. godine.

2. Javno izlaganje provest će se u utorak, dana 30. svibnja 2017. godine u prostorijama Mjesnog odbora Nova Vas, Nova Vas, Višnjanska 27 s početkom u 18 sati.

3. Javni uvid u prijedlog Plana omogućava se u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Poreča – Parenzo, Poreč, Obala M.Tita 5, tijekom trajanja javne rasprave – ponedjeljak, srijeda i petak od 8 – 11 sati, te utorak od 12 – 17 sati.

4. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se dati :

– upisom u Knjigu prijedloga i primjedbi u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Poreča,

– upisom u zapisnik o javnom izlaganju,

– dostavom putem pošte na adresu Grad Poreč, Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Poreč, Obala M.Tita 5,

– dostavom putem e-mail-a – [email protected]

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješća o javnoj raspravi.     

IN ITALIANO…               

Print Friendly, PDF & Email