NEWS

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja Čimižin…

Poreč navečer
foto: Radio centar
20.11.2019. 23:36; Učitavanja: 227; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja Čimižin…

Javna rasprava o prijedlog Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja Čimižin

Na osnovi članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN, br. 153/13. 65/17. 114/18. 39/19. i 98/19.), članka 11. Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja Čimižin (Sl.G., br. 16/17.) i zaključka Gradonačelnika Grada Poreča – Parenzo, klasa 350-01/17-01/455 i ur.broj 2167/01-09/01-19-4 od 18. studenog 2019. godine, objavljuje se
Javna rasprava o prijedlog Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja Čimižin
1. Javna rasprava provest će se od 27. studenog do 27. prosinca 2019. godine.

2. Javno izlaganje provest će se u utorak, dana 3. prosinca 2019. godine u Velikoj vijećnici Gradskog vijeća Grada Poreča – Parenzo, Obala M.Tita 5, s početkom u 17 sati.

3. Javni uvid u Prijedlog Plana omogućava se u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Poreča – Parenzo, Poreč, Obala M.Tita 5, tijekom trajanja javne rasprave – ponedjeljak, srijeda i petak od 8 – 11 sati, te utorak od 12 – 17 sati.

4. Mišljenja, prijedloga i primjedbi na Prijedlog Plana :
– upisom u knjigu primjedbi u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Poreča,
– upisom u zapisnik o javnom izlaganju,
– dostavom putem pošte na adresu Grad Poreč, Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Poreč, Obala M.Tita 5,
– dostavom putem e-mail-a – [email protected]
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješća o javnoj raspravi.

*************************************

Javna rasprava o prijedlogu Odluke o stavljanju van snage dijela provedbenog Urbanističkog plana stambenog naselja “Finida-Poreč”

Na osnovi članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN, br. 153/13. 65/17. 114/18. 39/19. i 98/19.), članka 1. Odluke o provedbi postupka stavljanja van snage dijela Provedbenog urbanističkog plana stambenog naselja “Finida – Poreč” (Sl.G, br. 16/17.) i zaključka Gradonačelnika Grada Poreča – Parenzo, klasa 350-01/17-01/452 i ur.broj 2167/01-09/01-19-4 od 18. studenog 2019. godine, objavljuje se
Javna rasprava o prijedlogu Odluke o stavljanju van snage dijela provedbenog Urbanističkog plana stambenog naselja Finida-Poreč
1. Javna rasprava provest će se od 27. studenog do 10. prosinca 2019. godine.

2. Javno izlaganje provest će se u utorak, dana 3. prosinca 2019. godine u Velikoj vijećnici Gradskog vijeća Grada Poreča – Parenzo, Obala M.Tita 5, s početkom u 17 sati.

3. Javni uvid u Prijedlog Odluke omogućava se u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Poreča – Parenzo, Poreč, Obala M.Tita 5, tijekom trajanja javne rasprave – ponedjeljak, srijeda i petak od 8 – 11 sati, te utorak od 12 – 17 sati.

4. Mišljenja, prijedloga i primjedbi na Prijedlog Odluke :
– upisom u knjigu primjedbi u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Poreča,
– upisom u zapisnik o javnom izlaganju,
– dostavom putem pošte na adresu Grad Poreč, Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Poreč, Obala M.Tita 5,
– dostavom putem e-mail-a – [email protected]
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Odluke koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješća o javnoj raspravi.

Grad Poreč

Print Friendly, PDF & Email
Advent 2019 S
Galerija S