Iz Usluge Poreč

16.12.2005. 00:00; ; Početna / Lifestyle / Ekologija / Iz Usluge Poreč
458thumb.gif

Odredbama članka 19. Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu (NN br.  97/05 i 115/05) propisan je postupak sakupljanja ambalažnog otpada na način  da ambalažu vraćenu trgovini od trgovine preuzima ovlaštena osoba i privremeno ju skladišti odnosno dostavlja pravnoj osobi ovlaštenoj za uporabu i zbrinjavanje ambalažnog  otpada.

Odredbama članka 29. stavka 1.  citiranog Pravilnika propisano je da će Fond zaključiti odgovarajuće ugovore s osobama ovlaštenima za skupljanje i privremeno skladištenje ambalažnog otpada nakon što te osobe dobiju koncesiju Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Kako se povrat ambalaže za jednokratnu uporabu (od pića i mliječnih napitaka u staklenoj, PET, aluminijskoj i željeznoj ambalaži) obavlja od 01. siječnja 2006. godine, a kako još nisu odabrani koncesionari to je nužno, do okončanja natječajnog postupka za dodjelu koncesija za skupljanje ambalažnog otpada, organizirati sustav skupljanja putem komunalnih tvrtki i pravnih osoba koje imaju dozvolu za skupljanje posebnih kategorija otpada (ambalažni otpad i dr.).

Predlaže se zaključivanje Ugovora do konca ove godine.

Tragom prispjele informacije i operativne provedbe   Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu (NN br. 97/05) nadležni odjel IŽ-e sazvao je Sastanak koji će se održati 19. (ponedjeljak) prosinca 2005. godine u prostorima komunalnog poduzeća "Usluga" iz Pazinu, Šime Kurelića 20/a s početkom u 9,00 sati sa slijedećim  

                 Dnevnim redom:

1. Problemski okvir sastanka – sazivač

2. Analiza postojećih aktivnosti glede odvojenog prikupljanja ambalažnog otpada i viđenje daljnjeg rada u skladu s Nacrtom Ugovora dostavljenog od strane Fonda (kratak osvrt  predstavnika komunalnog poduzeća).

3. Primjedbe na tekst Ugovora – predstavnik komunalnog poduzeća.

4. Kratak prikaz primjera obračuna naknade za zbrinjavanje otpada – v.d. direktorica

    komunalnog poduzeća Park iz Buzeta, gđa. Ervina Kisiček , dipl.ing.

5. Razno

 

Uprava Društva

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email