NEWS

ŽIVIMO LI U GRADU SA NAJVEĆOM INFLACIJOM? (by ZZlevak)

24.03.2012. 00:00; Učitavanja: 91; Početna / Kolumne ZZZ / ŽIVIMO LI U GRADU SA NAJVEĆOM INFLACIJOM? (by ZZlevak)
173zzlevak.jpg

Zna li netko koliko iznosi inflacija u našem gradu? Odnosno, za koji su postotak porasle cijene proizvoda i usluga unatrag nekoliko godina? Taj podatak teško se može naći, obzirom da se takvi podaci obično računaju na razini države. Nisam niti siguran postoje li takvi podaci na razini gradova.
Ali se to može vlo jednostavno izračunati ako sami pratimo kretanje cijena određenih usluga i proizvoda na mjestima gdje se pružaju usluge odnosno kupuju proizvodi. Neki sam dan došao do zaprepašćujućih rezultata provjeravajući cijenu jednog vrlo atraktivnog prehrabmenog proizvoda.
Prvo je zaprepaštenje to što cijena u istom trgovačkom lancu u gradu na sjeveru Istre nije jednaka cijeni tog istog proizvoda u tom istom trgovačkom lancu u Poreču. Vrlo je slična situacija i sa svim ostalim proizvodima, cijene istih artikala nisu jednake u istom lancu u dva različita grada.
Drugo je zaprepaštenje u činjenici da je taj proizvod u supermarketu u Poreču u toku 2008. godine koštao 5,99 Kuna, a u ovoj godini košta oko 10,99 kuna. Dakle, cijena tog proizvoda je porasla za 83% u 4 godine, odnosno po tom proizvodu inflacija je preko 20% godišnje.
Zašto je to toliko bitno? Bitno je zbog toga što je cijena tog proizvoda porasla u godinama kada su u Poreču otvorena čak 4 nova velika trgovačka subjekta. Naravno, porastu cijena kumovala je i situacija u kojoj rastu cijene svih osnovnih kategorija nakon kojih rastu i cijene prehrambenih i ostalih osnovnih proizvoda (benzina, struja, telefonija…), ali ostaje gorak okus da su cijene očito u našem gradu posebno visoke.
Prema predviđenim planovima, otvorenje novih trgovačkih lanaca, koji se u glavnini bave prodajom prehrambenih proizvoda i proizvoda za zadovoljenje osnovnih potrepština, trebalo je djelovati na pad cijena u našem gradu, obzirom da su rijetki veliki trgovački centri dobili vrlo ozbiljnu konkurenciju. Veselili smo se otvorenju novih centara, jer smo se bunili kako su cijene u malim "seoskim" dućanima svakako previsoke, pa će i oni morati snižavati cijene. U konačnici, ispalo je da su cijene nekih proizvoda sada skuplje u trgovačkim lancima nego u malim dućanima.
Postavlja se pitanje kako se određuju cijene u trgovačkim lancima?
Prema ključu bogatstva građana? Ako je tako, jesmo li mi u našem gradu na taj način kažnjeni što živimo u gradu koji je smješten na području koje omogućava razvoj turizma? A taj isti turizam omogućava da se ovdje ipak bolje živi nego u ostatku države. A taj isti razvoj turizma bazira se samo i siključivo na mukotrpnom i teškom radu! Jesmo li zato kažnjeni što volimo i želimo raditi?
Ili prema ključu dizanja cijena dok se god narod ne buni! Ako je tako, onda su planovi drastičnog snižavanja cijena nakon otvaranja novih lanaca postavljeni na potpuno krivim osnovama obzirom da je formiranje cijena isključivo odluka pojedinih trgovačkih lanaca.
Nemojmo zaboraviti kako cijene u toku ljetne turističke sezone opet rastu za određeni postotak. Tako su kažnjeni oni građani koji ne žive od turizma pa da na taj način takvom zaradom kompenziraju brzi rast cijena.
Ako postoji obveza države da prati stopu rasta inflacije i reagira u slučajevima drastičnih rasta te stope, onda bi trebala postojati i obveza lokalnih zajednica na cijelom području RH da prate stope inflacije i u dogovoru sa svima koji sudjeluju u rast cijena reguliraju te stope kada se pređe granica izdržljivosti.
Nažalost, dešava se situacija da je snižavanje cijena u većini slučajeva rezultat akcijske prodaje pojedinačnih artikala a ne rezultat dugoročne orijentacije.

zzlevak

Print Friendly, PDF & Email