Istra bez ekološke karte

27.01.2006. 00:00; ; Početna / Lifestyle / Ekologija / Istra bez ekološke karte

U Istarskoj županiji stočarstvom se bavi stotinjak domaćinstava, koja moraju zadovoljiti prostornoplanske kriterije da bi se uopće mogli baviti tom djelatnošću. O tome koliko stoke ali i poljoprivrednih kultura na kojim površinama mogu uzgajati, mogućnostima gradnje na poljoprivrednim površinama i drugim pojedinostima vezanim uz ovu djelatnost, jučer je u Županijskoj gospodarskoj komori govorio Josip Zidarić, v.d. pročelnika novoustrojenog Županijskog odjela za održivi razvoj. Pred tridesetak prisutnih govorio je o Prostornom planu Istarske županije, dostupnom na web stranici istra-istria.hr, koji daje osnovne smjernice o mogućnostima razvoja stočarstva, ali i drugih djelatnosti, poput poljoprivrede i ribarstva.

Osobito bitnim istaknuo je članke 40, 41 i 42, koji sadrže podjelu obradivoga tla po kategorijama, kao i minimalne iznose površina namijenjenih određenim kulturama. Kao najkvalitetnija polja Zidarić je naznačio područja u dolini Mirne, oko Brtonigle, Valtursko polje, Paleru i Marleru kod Ližnjana. Primjera radi, na takvim je površinama županijskim Prostornim planom isključena mogućnost izgradnje stambeno-gospodarskih građevina za vlastite potrebe i agroturizama te malih gospodarskih objekata. Detalji su prepušteni prostornim planovima općina koji moraju biti u županijskim gabaritima, pa tako u ovom slučaju kompleksi na kojima su stočne farme ne smiju biti manji od deset hektara.

Sudionike je uz ostalo zanimalo zbog čega ne postoji ekološka karta Istarske županije, iako je Planom predviđeno postupno odbacivanje razvitka konvencionalne, a promocija razvitka ekološke poljoprivrede. Zidarić je odgovorio da je u njegovu odjelu zaposleno devet ljudi, koji, nažalost, unatoč obvezi, ne stignu sve odraditi. Upozorio je na važnost javnih rasprava, na kojima se pravodobno mogu iznijeti primjedbe i želje vezano uz namjenu nekoga područja u prostornom planu, umjesto da se to čini nakon donošenja plana, kada je već kasno.

Od 39 jedinica lokalne samouprave u Županiji, njih je 26 do danas donijelo prostorne planove. Ukupno je 20 jedinica lokalne samouprave u priobalju i one će morati uskladiti svoje planove s Vladinom Uredbom o zaštićenom obalnom pojasu, koja je vrlo rigorozna kada su u pitanju intervencije, kako u moru, tako i u priobalju.

M.V.I., Glas Istre

Print Friendly, PDF & Email