NEWS

Istarska županija sufinancira izradu projektno-tehničke dokumentacije za ugradnju sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima

suncana-elektrana
10.10.2023. 22:00; ; Početna / Lifestyle / Ekologija / Istarska županija sufinancira izradu projektno-tehničke dokumentacije za ugradnju sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima

U cilju povećanja udjela obnovljivih izvora energije u postojećoj potrošnji električne energije u kućanstvima, Istarska županija je danas objavila Javni poziv za subvencioniranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za ugradnju sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima. Istarska županija želi pomoći građanima da se na vrijeme pripreme i ostvare pravo na državnu subvenciju, s obzirom da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) najavio raspisivanje javnog poziva za sufinanciranje ugradnje sunčanih elektrana na obiteljskim kućama.

            Financijska sredstva za realizaciju navedenog Javnog poziva osigurana su u proračunu Istarske županije za 2023. godinu, u razdjelu Upravnog odjela za gospodarstvo u iznosu od 40.000,00 Eura.

            Prihvatljivi prijavitelji su fizičke osobe odnosno vlasnici ili suvlasnici obiteljskih kuća (uz suglasnost svih suvlasnika) s prebivalištem na adresi u kojoj se projekt provodi na području Istarske županije.

Prijavitelji se mogu prijaviti za:

– izradu glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane u kućanstvima, snage do 10 kW. Subvencioniranje će iznositi 50 %, a najviše do 400,00 eura (s PDV-om).

– izradu energetskog certifikata i izvješća o energetskom pregledu obiteljske kuće, uz uvjet da su se prijavili za subvencioniranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane u kućanstvima ili uz dokaz da glavni elektrotehnički projekt sunčane elektrane već posjeduju.

Subvencioniranje će iznositi 50 %, a najviše do 200,00 eura (s PDV-om).

            Rok za dostavu prijava počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Istarske županije www.istra-istria.hr pod rubrikom Natječaji, a bit će otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 10. studenog 2023. godine.

 

UPRAVNI ODJEL ŽUPANA

Print Friendly, PDF & Email