NEWS

Institut za poljoprivredu i turizam iz Poreča odabran za izrađivača Studije upravljanja kvalitetom razvoja cikloturizma u Istarskoj županiji

Parenzana
14.11.2019. 21:00; ; Početna / Gospodarstvo / Institut za poljoprivredu i turizam iz Poreča odabran za izrađivača Studije upravljanja kvalitetom razvoja cikloturizma u Istarskoj županiji

Istarska županija kandidirala je na Fond za turizam pri Ministarstvu turizma “Studiju upravljanja kvalitetom razvoja cikloturizma u Istri“, i za to dobila sredstva u iznosu od 150.000,00 kuna. Temeljem provedene jednostavne nabave za izrađivača studije odabran je Institut za poljoprivredu i turizam iz Poreča, a ukupna vrijednost izrade studije iznosi 187.500,00 kn.

„Studija je svojevrsni nastavak i nadogradnja Operativnog plana razvoja cikloturizma Istarske županije izrađenog početkom 2019. godine, a s kojom ćemo dobiti neophodne podatke za kvalitetno upravljanje i daljnji razvoj tog proizvoda na razini destinacije. Želimo dobiti informacije o tome kako ovaj atraktivni turistički proizvod percipiraju korisnici te sami pružatelji usluga u cikloturizmu, koji su motivi dolaska posjetitelja, zadovoljstvo proizvodima te koji sadržaji nedostaju, rekla je pročelnica Upravnog odjela za turizam Nada Prodan Mraković.

Glavni cilj studije je ponuditi model upravljanja kvalitetom cikloturističkog proizvoda. Specifični ciljevi su: prikupiti podatke o obilježjima potražnje i potrošnje turista u cikloturizmu; prikupiti mišljenja, stavove i zadovoljstvo korisnika cikloturističkih proizvoda; prikupiti podatke o obilježjima cikloturista i stanja cikloturističke ponude; prikupiti mišljenja lokalnih dionika o mogućnostima razvoja proizvoda te zadovoljstvo postojećom organizacijom cikloturizma na razini županije – certificiranih iznajmljivača Bike & Bed smještaja; definirati pokazatelje za kontinuirana praćenja stanja u cikloturizmu u Istarskoj županiji.

Studija će se izraditi do kraja 2020. godine, a njezini osnovni elementi obuhvaćaju mišljenje i zadovoljstvo korisnika, mišljenje i zadovoljstvo lokalnog stanovništva te praćenje utjecaja cikloturizma na ostale djelatnosti i društvo.

„Sukladno operativnim strategijama razvoja proizvoda i razvoja infrastrukture iz Master plana turizma Istre 2015.-2025., cikloturizam je prepoznat kao cjelogodišnji proizvod iznimnog potencijala. Stoga, želja nam je kvalitetno upravljati cikloturističkim proizvodom, prateći suvremene trendove i zahtjeve modernih cikloturista, ali i zadovoljstvo lokalnog stanovništva bez kojega razvoj turizma ne bi bio moguć“, zaključila je Prodan Mraković.

Radio Centar

Print Friendly, PDF & Email