NEWS

INSPEKCIJA UKLANJA BESPRAVNE OBJEKTE

07.04.2005. 00:00; ; Početna / Novosti / INSPEKCIJA UKLANJA BESPRAVNE OBJEKTE

GRAÐEVINSKA INSPEKCIJA MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREÐENJA I GRADITELJSTVA UKLANJA BESPRAVNE OBJEKTE NA TRI LOKACIJE U ISTRI

Nakon što je prije dva tjedna na adrese vlasnika bespravno sagrađenih objekta na tri lokacije u Istri u Umagu (Lovrečica), u Peroju i Kavranu (k.o. Kavranu i Krnica) Građevinska inspekcija uputila obavijest o datumu početku uklanjanja bespravnih objekta većina vlasnika je najavila da će sama uklanjati, dio ih je to već učinio. U k.o. Lovrečica u planu za uklanjanje u ovoj fazi bilo je 6 objekata, jedan objekt su vlasnici uklonili, a jedan upravo uklanjaju, Građevinska inspekcija putem ovlaštene tvrtke upravo vrši uklanjanje preostala četiri. Na lokaciji Kavran u planu za uklanjanje bilo je 8 objekata, vlasnici su sami uklonili 6, ovlaštena tvrtka je uklonila jedan, a na jednom objektu traje uklanjanje u organizaciji vlasnika. Na lokaciji Peroj u planu za uklanjanje bilo je 10 objekata, jedan vlasnik je već uklonio sam svoj bespravno sagrađeni objekt, a 9 ostalih vlasnika je najavilo da će to isto učiniti tijekom vikenda. Građevinska inspekcija će u ponedjeljak 11. travnja izvršiti kontrolni pregled te lokacije.-kažu izMINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREÐENJA I GRADITELJSTVA

Print Friendly, PDF & Email