NEWS
LUTRIJA T

Inicijativa građana NAŠA PEŠKERA: NE novom starom gradu

peskera_02
29.11.2021. 11:01; ; Početna / Novosti / Svakodnevnica / Inicijativa građana NAŠA PEŠKERA: NE novom starom gradu
Grupa građanki i građana Poreča dostavila nam je pitanja i sugestija poslanih Gradu Poreču na poziv da se građani uključe u planiranju prostora Peškere, na koje još nisu dobili odgovor. Tekst prenosimo u cijelosti:

Inicijativa građana NAŠA PEŠKERA poziva građanke i građane Poreča na dostavu prijedloga o budućnosti Peškere do 3. prosinca 2021. na adresu [email protected] 

Sukladno priopćenju za medije naslova “POREČ: građani odlučuju što ostvariti na prostoru Peškere, otvoreno javno savjetovanje o Studiji prostora – koncepciji oblikovanja i uređenja ovog područja” u kojemu Grad Poreč-Parenzo poziva građanke i građane na dostavu prijedloga o budućim sadržajima predmetnog područja, gupa građanki i građana NAŠA PEŠKERA, uputila je 16. studenog 2021. godine dopis gradonačelniku Grada Poreča-Parenzo, gospodinu Lorisu Peršuriću te pročelnika UO za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, gospodin Damiru Hrvatinu, a kako bi dobili dodatna pojašnjenja u vezi Studije, samog procesa savjetovanja te prostora Peškere. 

Dopis je upućen s namjerom da javnost informiramo o točkama koje smatramo važnim te da na taj način i prijedlozi budu što kvalitetniji. Nažalost, odgovore nismo dobili, a pitanja prenosimo u cijelosti:

 1. Koja su relevantna istraživanja i mapiranja u zajednici provedena prilikom izrade Studije?
 2. Na koje se relevantne strategije Studija oslanja?
 3. Koja je strategija uključivanja javnosti osim navedenog e-mail javnog savjetovanja? Ukoliko ista postoji, molimo Vas detalje, kao i vremenske okvire unutar kojih mislite provoditi pojedine aktivnosti.
 4. Tko će analizirati pristigle prijedloge i KAKO mogu građanke i građani dobiti uvid u pristigle prijedloge? 
 5. Kako mislite uključiti osobe koje ne koriste internet ili ne razumiju što piše u dokumentu od 70 stranica koji je priložen priopćenju?
 6. U priopćenju za medije spominje se i javna rasprava za izradu urbanističkog plana uređenja. Za kada se planira spomenuta javna rasprava i u kojem obliku?
 7. Koji je bio razlog naručivanja Studije koja je dovršena 2017. godine?
 8. Kako to da građanke i građani dobivaju Studiju na uvid tek nakon 4 godine?
 9. Koji su bili troškovi izrade predmetne Studije?

Nakon odgovora koji nije stigao, zapitali smo se postoji li zaista želja i volja te je li grad Poreč-Parenzo uopće kapacitiran za provedbu procesa uključivanja javnosti koji se neće zaustaviti na e-mail prikupljanju nekoliko ideja i javnoj raspravi u gradskoj vijećnici – što su svakako postojeći i potrebni, ali zastarjeli i neadekvatni alati uključivanja.

Sukladno tomu, donosimo popis prijedloga koje sve građanke i svi građani mogu poslati (zasebno ili uz svoje dodatne prijedloge) na adresu za javno savjetovanje [email protected] 

 

 1. TRANSPARENTNOST PROCESA
  Peškera je strateški važna za Grad Poreč. Imajmo na umu da ovo područje ne planiramo od mandata do mandata već ga moramo planirati za one koji ostaju i nakon nas. Peškerom planiramo budućnost, a nikako ne ponavljamo greške iz prošlosti i sadašnjosti. Peškera je šansa da građani i građanke Poreča dobiju ono bez čega su zbog turizma ostali – svoj grad. Iz tog razloga, smatramo iznimno važnim da proces bude jasan, transparentan i uključiv te želimo biti na vrijeme informirani  o svim koracima i aktivnostima. Trenutno nije jasno želi li Grad Poreč-Parenzo informirati javnost, savjetovati se ili je uključiti. Također, svaki od spomenutih stadija sudjelovanja mora voditi računa o onima koji nisu aktivni na društvenim mrežama i/ili se uopće ne koriste internetom (npr. djeca i stariji).

 

 1. JAVNO SAVJETOVANJE NE BI TREBALO TRAJATI SAMO MJESEC DANA
  Studija koju su građanke i građani dobili na uvid ugledala je svjetlo dana tek nakon četiri godine. Ako je stajala u ladici 4 godine, te se ideje o obnovi Peškere provlače i 20 godina, smatramo da bi proces uključivanja građanki i građana te zajedničko promišljanje o budućnosti Peškere trebao trajati puno više od mjesec dana te se ne smije brzati ili odrađivati samo da bi se odradio. Također, svi dokumenti za savjetovanje trebali bi biti jezgroviti, jasno obrazloženi i pisani jednostavnim jezikom, razumljivim raznim ciljanom skupinama.

 

 1. POTREBNA DODATNA DETALJNA ISTRAŽIVANJA
  Primjećujemo vrlo oskudan popis dokumenta koji je korišten za izradu Studije.
  Studija nije uzela u obzir ključne klimatske faktore koji mogu utjecati na dato područje. Tako, primjerice, podizanje razine mora i opasnosti od plavljenja nisu spomenuti, a ovo bi područje, sukladno globalnom alatu za otkrivanje rizika od obalnih poplava, do kraja stoljeća moglo biti u velikom problemu.
  Uzmemo li u obzir sezonalnost grada Poreča, Studija ne analizira adekvatan omjer stalnih i privremenih stanara nove Peškere, kao ni same demografske trendove.
  Čini se da nisu provedena potrebna istraživanja u zajednici, npr. mapiranje potreba i dionika – sadašnjih i budućih.
  Potrebno je provesti dodatne i detaljne analize kako bismo dobili ozbiljan uvid i razumijevanje mogućih društvenih, ekonomskih i okolišnih utjecaja projekta.
  Ako bilo koje od spomenutih istraživanja i analiza postoje, molimo da ih objavite.

 

 1. ZDRAVI TEMELJI ZA ZDRAVU BUDUĆNOST
  Kako bi proces bio transparentan i uključiv, te kako bi se razvoj Peškere vodio načelima održivosti, smatramo da je ključno učiniti sljedeće korake:
 1. Informirati javnost o svim koracima procesa te metodama savjetovanja s jasnim vremenskim okvirima.
 2. Uključivanje građanki i građana treba planirati kroz niz aktivnosti te se ne može oslanjati isključivo na e-mail savjetovanju i javnoj raspravi u gradskoj vijećnici. Potrebno je koristiti alate kao što su radionice, okrugli stolovi, ankete, fokus grupe, informiranje putem Facebook grupe i drugo.
 3. Potrebno je izraditi Studiju mogućnosti koja će uključiti različite struke: arhitekte i urbaniste, sociologe, povjesničare, psihologe, kulturnjake, dizajnere, predstavnike civilnog društva itd. 
 4. Moguće je i osnivanje multidisciplinarnog stručnog tijela koje će biti uključeno u donošenje odluka. Zainteresirane za rad potrebno je odabrati putem javnog poziva. 
 5. Potrebno je izraditi programske smjernica za izradu javnog natječaja.
 6. Potrebno je provesti javni arhitektonski natječaj za prikupljanje idejnih rješenja,  koji će u provedbu uključiti Društvo arhitekata Istre, kao stručno tijelo.
 7. Organizacija javne rasprave kako bi se odabralo najbolje pristiglo rješenje.
 8. Odabir najboljeg rješenja te implementacija u UPU.

 

 1. DETALJNA NAMJENA – NE NOVOM STAROM GRADU
  Tek kada smo prošli kroz zajedničko planiranje Peškere, uključili javnost i različite struke, napravili dodatne studije i procjene, možemo početi govoriti o detaljnoj namjeni. Svakako treba pomiriti mnoge aspekte, no ono što Peškera ne smije postati je NOVI STARI GRAD tj. turizam i luksuzni apartmani ne smiju postati srž projekta koji će još jedan dio grada pretvoriti u stambeni ljetni dormitorij sa sadržajima za takvu vrstu stanara. Također, javne površine ne smiju postati isključivo pozornice za hotelijerske kuće i ostale evente (kao što je predloženo u Studiji). Uz kulturu, poduzetništvo, sport, znanost i kreativnost, Peškera može postati laboratorij za stvaranje bolje zajedničke budućnosti.

 

Još jednom pozivamo sve građanke i građane da se uključe te da na adresu [email protected] pošalju svoje vizije, želje i ideje za budućnost Peškere ili jednostavno kopiraju i pošalju točke 1 do 6 iz ovog priopćenja, a najkasnije do 03.12.2021.

Print Friendly, PDF & Email