VALFRESCO S-170422

II. JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA, PROJEKATA I JAVNIH POTREBA SREDSTVIMA PRORAČUNA OPĆINE VIŠNJAN ZA 2020. GODINU

04.08.2020. 14:08; ; Početna / Obavijesti / Natječaji / II. JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA, PROJEKATA I JAVNIH POTREBA SREDSTVIMA PRORAČUNA OPĆINE VIŠNJAN ZA 2020. GODINU
visnjan-dom

Na temelju članka 33. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14, 70/17, 98/19), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15) te članka 16. stavka 1. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 05/15), Općinski načelnik raspisuje II. javni natječaj za financiranje programa, projekata i javnih potreba iz proračuna Općine Višnjan za 2020. godinu.

Rok za dostavu prijava je 03.09. 2020. godine.

Natječajnu dokumentaciju može preuzeti u nastavku:

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_26_546.html

Print Friendly, PDF & Email