NEWS
HALF MARATON S

Hrvatski zavod za zapošljavanje održao prezentaciju Mjera aktivne politike zapošljavanja za 2023.

331431114_539947277965125_1434934878994097832_n
17.02.2023. 11:14; ; Početna / Gospodarstvo / Hrvatski zavod za zapošljavanje održao prezentaciju Mjera aktivne politike zapošljavanja za 2023.

U Obrtničkom domu u Poreču jučer su predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područni ured Pula u suradnji s Obrtničkom komorom Istraske županije te Udruženjem obrtnika Poreč organizirali promociju mjera aktivne politike zapošljavanja koje provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Djelatnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Pula na promociji su predstaviti potpore za zapošljavanje i pripravništvo s naglaskom na potpore za zelena i digitalna radna mjesta, potpore za samozapošljavanje i mjeru Biram Hrvatsku, mjeru Stalni sezonac, mjere obrazovanja, osposobljavanja na radnom mjestu i usavršavanja te stjecanja kompetencija potrebnih za rad putem vaučera.

Ukupno je prezentaciji prisustvovalo dvadesetak budućih poduzetnika i obrtnika, te pojedini poslodavci koji su dobili neposredno odgovore na sva operativna pitanja i nejasnoće vezane uz korištenje i dodjelu potpora iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Jedan od ciljeva potpora jest poticati zapošljavanje, ali i olašati poslovanje poslodavcima – dodjelom potpora za zapošljavanje Hrvatski zavod za zapošljavanje subvencionira plaću ako poslodavac zaposli evidentiranu nezaposlenu osobu u nepovoljnom položaju na tržištu rada ili osobu s invaliditetom. Iznosi potpore kreću se – ovisno o stupnju obrazovanja novozaposlene osobe – mjesečno od 280 € do 475 € odnosno od 455 € do 775 € za osobu s invaliditetom.

Potporom za pripravništvo želimo ubrzati pronalazak posla mladima bez radnog iskustva u struci. Iznosi potpore kreću se od 410 € do 595 € mjesečno, a sufinancira se i trošak prijevoza za pripravnika/cu u iznosu do 40 € mjesečno.

Potporom za samozapošljavanje pojednostavljujemo pokretanje vlastitog posla osobama koje se žele okušati u poduzetništvu, a glavna prepreka im je nedostatak sredstava. Iznos potpore za samozapošljavanje, ovisno o budućoj djelatnosti poslovnog subjekta, kreće se od 7.000 € do 15.000 €.

U sklopu mjere samozapošljavanje nalazi se i mjera Biram Hrvatskumobilnost radne snage, a cilj mjere je osnažiti gospodarsku aktivnost i raspon djelatnosti većem dijelu Republike Hrvatske, posebice u gospodarski slabije razvijenim i demografski oslabljenim područjima te poticati povratak aktivnog radnog stanovništva iz država Europskog gospodarskog prostora, Švicarske Konfederacije i Ujedinjenog  Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, Argentine, Australije, Brazila, SAD-a, Čilea, Perua, Kanade i Novog Zelanda. Visina subvencije iznosi do 7.000 €.

Potpore za zapošljavanje/pripravništvo i potpore za samozapošljavanje mogu se dodijeliti i za zelene/digitalne poslove i tada su iznosi potpore nešto viši. Visina mjesečne potpore za zapošljavanje zeleno/digitalno –  ovisno o stupnju obrazovanja nezaposlene osobe – kreće se od 315 € do 535 € odnosno od 490 €  do 835 € za osobu sa invaliditetom. Potpore za pripravništvo zeleno/ digitalno mjesečno iznose od 490 € do 715 €, a pripravniku/ci se sufinancira se i trošak prijevoza do 50 €. Iznos potpore za samozapošljavanje zeleno/digitalno ovisno o budućoj djelatnosti poslovnog subjekta, kreće se od 10.000 € do 20.000 €.

Potpore za zeleno/digitalno mogu se dodijeliti poslodavcima koji udovoljavaju kriterijima zelenog ili digitalnog radnog mjesta, a sukladno definiciji zelenih i digitalnih radnih mjesta.

Zelena radna mjesta su radna mjesta u gospodarskim subjektima koji proizvode zelene proizvode i/ili pružaju zelene usluge odnosno koji se bave okolišno održivom djelatnošću te radna mjesta koja se izravno odnose na procjenu usklađenosti s okolišnim standardima i provedbu okolišnih propisa/standarda, osiguravaju obrazovanje i obuku vezano uz zelene tehnologije i prakse te povećavaju opću razinu svijesti javnosti o pitanjima okoliša. Odnosno radna mjesta koja doprinose zelenoj transformaciji poslovanja gospodarskih subjekata tj. koja se odnose na stvaranje i/ili održavanje ekološki prihvatljivih proizvodnih procesa ili smanjeno korištenje prirodnih resursa u gospodarskom subjektu.

Digitalna radna mjesta su radna mjesta i poslovi za čije obavljanje osoba mora posjedovati visoko specijalizirane, napredne IKT vještine, odnosno posjedovati znanja u sljedećim područjima: IKT programiranje, razvoj aplikacija, digitalna poslovna analiza, digitalni marketing i kreiranja sadržaja, digitalni dizajn i vizualizacija podataka, upravljanje digitalnim proizvodima, podatkovna znanost, dizajn korisničkog iskustva, robotika, razvoj algoritama i/ili proizvoda koji koriste umjetnu inteligenciju/strojno učenje, rješenja za internet stvari (senzori, pametni kućanski uređaji) i dr.

Potporama u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje potiče se zadržavanje radnika/radnica u zaposlenosti. Mjerama obrazovanja i osposobljavanja polaznicima/cama se omogućuje stjecanje kompetencija za novo zapošljavanje ili zadržavanje radnog mjesta, a poslodavcima se omogućava zapošljavanje radnika s kompetencijama potrebnim na tržištu rada.

Za zaposlene radnike/ce dostupna je potpora za usavršavanje. Potpore za usavršavanje namijenjene su zaposlenim osobama koje su kod poslodavca zaposlene na neodređeno vrijeme s ciljem povećanja produktivnosti na radnom mjestu, a maksimalni iznos prihvatljivog troška može se isplatiti poslodavcu do 2.000 € po osobi.

Potpora za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena – dodjeljuje se poslodavaca koji imaju poteškoća u poslovanju, a radi očuvanju radnih mjesta, tj. za privremeno uvođenje punog radnog vremena radnika u trajanju kraćem od mjesečnog fonda sati.

Već poznata i često korištena potpora Stalni sezonac podrška je sezonskim radnicima/cama – u razdoblju kada ne rade financira se produženo mirovinsko osiguranje (radni staž) i primaju novčanu pomoć – bez obaveze prijave u evidneciju nezaposlenih osoba. S druge strane – poslodavcima iz turističkog sektora osigurava se potrebna radna snaga i za sljedeću turističku sezonu.

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email