NEWS

Gradu Poreču za projekt reciklažnog dvorišta 2,3 milijuna kuna bespovratnih sredstava

porec-dron
14.11.2017. 09:48; ; Početna / Lifestyle / Ekologija / Gradu Poreču za projekt reciklažnog dvorišta 2,3 milijuna kuna bespovratnih sredstava

Grad Poreč-Parenzo prijavio je projekt izgradnje Reciklažnog dvorišta na Košambri na natječaj ”Građenje reciklažnih dvorišta”, iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014-2020, kojeg je propisalo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, a ovih je dana u Poreč stigao i pozitivan odgovor. Za projekt izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta, koji sveukupno vrijedi gotovo 2, 7 milijuna kuna, Gradu Poreču-Parenzo odobreno je čak 85% sufinanciranja iz Europske unije u iznosu od 2,3 milijuna kuna, dok će se preostali iznos pokriti iz vlastitih proračunskih sredstava.

– Ovim projektom želimo riješiti usklađivanje sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, a prema kojem je Grad Poreč-Parenzo obvezan ustrojiti sustav odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira i kartona, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog komunalnog otpada na način da, između ostalog, osigura i funkcioniranje reciklažnog dvorišta na svom području, rekao je gradonačelnik Poreča Loris Peršurić. – U Gradu se trudimo imati uvijek spremne projekte, kako bismo ih prilikom otvaranja natječaja mogli odmah kandidirati za sredstva. Ovaj je projekt još jedan primjer kako se uspješnim povlačenjem sredstava drastično rasterećuje gradski proračun, iako se rezultati vide, zaključio je Peršurić.

Ulaganjem sredstava u projekt Reciklažnog dvorišta ispunit će se zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljiti potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve, odnosno, smanjenom količinom otpada koje se odlaže na odlagališta.

Projekt izgradnje Reciklažnog dvorišta sastoji se od izgradnje i opremanja Reciklažnog dvorišta u iznosu od 2.519.425,00 kn, stručnog nadzora građevinskih radova u iznosu od 75.583,00 kn, informativno-obrazovnih aktivnosti u iznosu od 12.100,0 kn, te promidžbe i vidljivosti projekta u iznosu od 60.371,00 kn. Upravljanje projekta i administraciju vodit će djelatnici Grada Poreča-Parenzo, bez pomoći vanjskih stručnjaka.

Kad projekt bude u fazi provedbe, počet će i informativne, edukativne i promidžbene aktivnosti kojima se građane želi educirati o tome kako koristiti reciklažno dvorište, odnosno kako selektivno odlagati otpad te kako ga reciklirati za ponovnu oporabu. Prijenos rezultata i outputa porečkog projekta bit će primjenjiv kao primjer dobre prakse i na druge jedinice lokalne samouprave koje žele napraviti projekt reciklažnog dvorišta.

A.T. Grad Poreč

Print Friendly, PDF & Email