NEWS
Max 180920 S

Gradsko vijeće Grada Poreča donijelo odluku o urbanoj opremi starogradske jezgre

POREČ 2 (6)
24.07.2020. 12:29; Učitavanja: 499; Početna / Slider / Gradsko vijeće Grada Poreča donijelo odluku o urbanoj opremi starogradske jezgre

Gradsko vijeće Grada Poreča-Parenzo na jučerašnjoj sjednici donijelo je Odluku o urbanoj opremi starogradske jezgre – svojevrsne upute koje će korisnicima poslovnih prostora i privatnicima olakšati postavljanje opreme poput tendi, suncobrana ili reklama u starogradskoj jezgri pri davanju zahtjeva konzervatorima.

Grad Poreč- Parenzo pokrenuo je donošenje ove Odluke, jer se potreba za definiranjem standarda, prvenstveno tendi i natpisa trgovačkih i ugostiteljskih radnji u starom gradu, nametnula pošto trenutno prevladavaju netipizirana i međusobno nepovezana te neusklađena rješenja, često veoma upitnih estetskih kvaliteta.

Naime, cijela starogradska jezgra zaštićeni je spomenik kulture i pojedini elementi urbane opreme, osim što estetski nagrđuju spomenike, zadiru i u samu strukturu spomenika što je neprihvatljivo.

S obzirom na to da gradska Odluka o komunalnom redu propisuje da se načela, postupak, uvjeti i druga pitanja održavanja komunalnog reda vezano za postavljanje oznaka, uređaja, urbane opreme i signalizacije u centru grada uređuju posebnim aktom, donijeta je i Odluka o urbanoj opremi starogradske jezgre čiji je sastavni dio Elaborat urbane opreme za koji je dobivena suglasnost Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Puli.

Prisutni vijećnici pozdravili su donošenje ove Odluke, koja će u narednom razdoblju biti od velike pomoći svima onima koji će tražiti odobrenja konzervatora. Prilikom predstavljanja, gradonačelnik Loris Peršurić napomenuo je kako je Konzervatorski odjel pohvalio ovaj elaborat kao ogledni primjer i za ostale gradove.

– Osnovna je ideja da se kroz elaborat pomogne svima onima koji će ubuduće uređivati prostore i opremu u starogradskoj jezgri. Nešto slično napravljeno je ovih dana na gradskoj rivi, gdje su brodari dobili unificirana i stilizirana prodajna mjesta i suncobrane., rekao je.

Navedenom Odlukom utvrđene su tri zone zaštite i to:

  • Nulta zona – u koju spadaju svi pojedinačno zaštićeni spomenici kulture te sve ostale građevine povijesnog i estetskog značaja kao što su romaničke građevine, gotičke, barokne i historicističke građevine te ostale građevine najviše spomeničke vrijednosti,
  • Prva zona – u koju spadaju svi objekti u ulicama Decumanus i Cardo Maximus, osim objekata koji su u nultoj kategoriji,
  • Druga zona – u koju spadaju svi objekti unutar starogradske jezgre koji nisu unutar prve i druge zone.

ELABORAT URBANE OPREME – KARTA i opisi

Tako da će po novoj Odluci tende, natpisi, reklame, rasvjeta izloga i video nadzor morati biti postavljeni sukladno smjernicama iz Elaborata. U njemu je za svaku zonu detaljno, vizualno i tekstualno pojašnjeno kako bi one morale izgledati da bi bile u skladu s traženjima konzervatora i Odluke.

Unutar zona točno je definirano postavljanje tendi, klimatizacijsko-ventilacijskih uređaja, satelitskih i drugih tv antena, bankomata, dodatnih vanjskih izloga, stalaka, samostojećih reklamnih elemenata, vanjsko postavljene robe i drugih sličnih predmeta.

Odlukom su propisane i novčane kazne za prekršitelje navedenih odredbi.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u poslovnim prostorima ili koriste javnu površinu, dužne su postojeću urbanu opremu uskladiti s odredbama Odluke u roku od dvije godine od njenog stupanja na snagu.

ELABORAT URBANE OPREME starogradske jezgre grada Poreča

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email