NEWS

Gradsko Vijeće Grada Poreča donijelo Odluku o otpisu dugova do 5.000 Kn fizičkim osobama

grb-grada-porec
21.09.2018. 13:47; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Gradsko Vijeće Grada Poreča donijelo Odluku o otpisu dugova do 5.000 Kn fizičkim osobama

Grad Poreč-Parenzo obavještava javnost da je Gradsko vijeće Grada Poreča-Parenzo dana 20.09.2018. donijelo Odluku o otpisu dugova fizičkim osobama, koja je stupila na snagu dana 21.09.2018. te će biti objavljena u „Službenom glasniku Grada Poreča“.

Navedenom Odlukom uređuju se uvjeti, način i postupak otpisa dospjelog neplaćenog duga, kamata, drugih pripadajućih troškova dužnika za koje se provodi ovršni postupak koji nije naplaćen ovrhom, koji se odnosi na tražbine Grada Poreča-Parenzo. Za dužnika iz članka 3. navedene Odluke, Grad Poreč-Parenzo kao vjerovnik, će samostalno i bez potrebe podnošenja zahtjeva dužnika, a nakon što utvrdi da su ispunjeni svi uvjeti predviđeni ovom Odlukom, donijeti akt o otpisu duga kojom će otpisati dospjeli dug iz članka 4. navedene Odluke po osnovama za plaćanje vjerovnika Grada Poreča-Parenzo najviše do ukupnog iznosa zbroja glavnice i troška te pripadajućih dospjelih kamata od 5.000,00 kn. Za stjecanje prava na otpis moraju se ispunjavati kumulativno kriteriji iz članaka 2.-5. ove Odluke.
Nadležno upravno tijelo Grada Poreča-Parenzo će u zakonskom roku (u roku od 60 dana od dana objave ove obavijesti o namjeri otpisa duga) aktom izvršiti otpis duga i podnijeti prijedlog za obustavu ovrhe, odnosno poduzeti drugu odgovarajuću radnju koja dovodi do prestanka ovrhe na novčanim sredstvima radi naplate duga otpisanog temeljem ove Odluke.

O izvršenom otpisu dospjelog duga nadležno upravno tijelo Grada Poreč-Parenzo će obavijestiti dužnike u roku od 60 dana od izvršenog otpisa.

Print Friendly, PDF & Email