NEWS
Ljeto u Funtani

Gradsko Poglavarstvo saziva

02.09.2005. 00:00; ; Početna / Novosti / Gradsko Poglavarstvo saziva
45Grad-Pore-logo.jpg

Na temelju članka 60. Statuta Grada Poreča

s a z i v a m

5. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Poreča, koja će se održati

u Velikoj vijećnici Grada Poreča, Obala maršala Tita 5/1

u utorak, 06. rujna 2005. godine u 18,00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

1. Prezentacija modela GIS-a (Geografsko-informacijskog sustava)

( Izvjestitelji: Edo Kos, Damir Hrvatin i predstavnik GALAGIS-a d.o.o. Zagreb)

2. Utvrđivanje Prijedloga Odluke o sufinanciranju nove katastarske izmjere za K.O. Tar, Vabriga i Varvari, te djelove K.O. Frata i Nova Vas

( Izvjestitelj: Damir Hrvatin )

Predsjednik

Gradskog poglavarstva

Edi Štifanić

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email