NEWS
VALFRESCO 4 S
SPORTduo – s2

Gradski proračun u plusu za 11,5 milijuna kuna, brojni projekti u tijeku i drugi u planu, te pomoć poduzetnicima

Adriano Jakus i Edi Štifanić
22.10.2014. 20:47; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Gradski proračun u plusu za 11,5 milijuna kuna, brojni projekti u tijeku i drugi u planu, te pomoć poduzetnicima

Rezultati rada gradske uprave u proteklih devet mjeseci, pozitivni financijski rezultati u gradskoj blagajni, ostvareni projekti, kao i oni koji su u tijeku ili u planu, bili su tema konferencije za novinare koju su u srijedu 22. listopada 2014. u maloj vijećnici Grada Poreča – Parenzo održali gradonačelnik Edi Štifanić i predsjednik Gradskog vijeća Adriano Jakus.

-U prvih šest mjeseci ove godine Grad Poreč ostvario je ukupne prihode u visini od 59,2 milijuna kuna, a u isto vrijeme ostvario je 50,9 milijuna kuna rashoda, dakle višak od 8,3 milijuna kuna, što smatram dobrim rezultatom i pozitivnim trendom. Ti pozitivni trendovi nastavljeni su i dalje, pa smo u prvih devet mjeseci imali ukupno 103,6 milijuna kuna prihoda, što u odnosu na lanjskih 92,2 milijuna kuna čini 12 posto više. U isto vrijeme imali smo 92,4 milijuna kuna rashoda, što čini ukupno 11,5 milijuna kuna viška. Smatram da će se taj pozitivan trend nastaviti i do kraja proračunske godine, te da će Grad Poreč na kraju iste imati, ako sve bude prema predviđanjima, višak u proračunu. Grad je sad likvidan i na vrijeme plaća sve svoje račune i obaveze prema bankama, za kredite koje smo bili uzeli za kapitalne investicije u Gradu Poreču, rekao je gradonačelnik Štifanić.

Završetak zaobilaznice, početak rekonstrukcije južnog dijela D75 i uređenje plaža

Osvrnuo se na rad gradskog komunalnog odjela, u kojem se odvijaju brojne aktivnosti, što se tiče izgradnje komunalne infrastrukture, ali i drugih djelatnosti. Jedna od njih je izgradnja južnog dijela porečke zaobilaznice, od rotora Varvari do odlagališta otpada Košambra, investicija Hrvatskih cesta u koju se krenulo nakon što je Grad prije toga riješio imovinsko-pravne odnose i svu potrebnu dokumentaciju. Tehnički pregled prometnice očekuje se sredinom idućeg tjedna, nakon čega slijedi njeno puštanje u funkciju. Za otprilike desetak dana, kreće rekonstrukcija druge prometnice, ceste od Košambre do Žatike. Vrijednost investicije je 3,5 milijuna kuna plus PDV, a 80 posto ovog iznosa financirano je od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, jer je riječ o prometnici koja vodi do pretovarne stanice na odlagalištu otpada. Završetak radova na ovoj prometnici očekuje se sredinom prosinca ove godine, čime će se otvoriti još jedan ulaz u grad.

Što se ostalih prometnica u gradu tiče, gradonačelnik je rekao kako su Hrvatske ceste kao investitor raspisale natječaj za rekonstrukciju južne dionice državne ceste D75 koja prolazi kroz grad, dio od skretanja za Brulo do uvale Molindrio. Vrijednost investicije je 13 milijuna kuna plus PDV, a na natječaju odabran je izvođač, zajednica ponuditelja, čiji je nositelj Cesta Pula. Predviđeno je da radovi počnu sredinom studenog i traju oko šest mjeseci. Uz samu rekonstrukciju ceste na njoj će se izgraditi i dva nova rotora – Plava i Zelena laguna, na raskršćima za istoimena turistička naselja. Osim toga, dodao je gradonačelnik, za dva dana otvaraju se ponude za radove na rekonstrukciji dionice ceste D75 od rotora Žatika do skretanja za Brulo, sa izgradnjom još jednog rotora na ulazu u naselje Poreč – jug. Procijenjena vrijednost radova je sedam i pol milijuna kuna plus PDV, a rok izgradnje je 75 dana.

Još jedna tema bilo je uređenje plaža, budući da Grad ima dobra iskustva s Fondom za razvoj turizma, na čiji je lanjski natječaj kandidirao uređenje dviju plaža, ispod hotela Zagreb i između Gradskog kupališta i Brula, koje su već u funkciji, pa će s tim procesom nastaviti i dalje. Trenutno se projektira neuređeni dio plaže na potezu od hotela Park prema hotelu Materada.

-Bit će raspisan natječaj za projektiranje, kako bismo se temeljem te dokumentacije mogli natjecati za dobivanje sredstava iz Fonda za razvoj turizma. U isto vrijeme nastavit ćemo s radovima na sjevernom dijelu plaže Materada, prema uvali Sv. Martin kako bi dobili još više plažnih prostora na području grada, jer smo vidjeli iz prethodnih iskustava da su i domaći i gosti to jako dobro prihvatili, rekao je gradonačelnik.

Dodao je i kako je u tijeku natječaj za Energetsko certificiranje javne rasvjete, čiji je cilj da se stekne uvid u stanje javne rasvjete, kako bi se mogao raspisati natječaj na način da se najboljem ponuditelju daje da rekonstruira javnu rasvjetu, a sve plaćanje vršilo bi se iz uštede električne energije.

Uskoro donošenje UPU-a naselja Bolnica i Kukci, te četiri javne rasprave za UPU-e Mali i Veli Maj, Žbandaj i Červar Porat

U Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, pred donošenjem su dva plana: urbanistički plan uređenja naselja Bolnica i UPU dijela naselja Kukci, oba se nalaze na suglasnosti i njihovo donošenje očekuje se u studenom ili prosincu, istaknuo je gradonačelnik. Istovremeno, u odjelu se planiraju i četiri javne rasprave i to za UPU-e Mali Maj, Veli Maj i dio naselja Žbandaj koji idu na javnu raspravu u studenom, dok se početkom prosinca na javnoj raspravi očekuje UPU Červar Porta. Na Fond za razvoj turizma Grad će kandidirati još i projektnu dokumentaciju za javno golf igralište Plava i Zelena laguna, a cilj je čim prije dobivanje lokacijske dozvole kako bi se temeljem iste moglo pristupiti rješavanju imovinsko-pravnih podnosa, prije svega sa Republikom Hrvatskom.

Od legalizacije za sada prihodovano 2,16 milijuna kuna

Na legalizaciji se intenzivno radi u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju, gdje je u prvih devet mjeseci ove godine riješeno 1.552 predmeta, što čini 34 posto svih njih, a gradonačelnik dodaje kako će Grad sigurno do kraja godine imati 50 posto riješenih predmeta. Istaknuo je kako se zapošljavanje još pet do šest ljudi u odjelu pokazalo dobrim izborom, o čemu govori činjenica kako je od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, do sada prihodovano 2,16 milijuna kuna, dok bruto plaće spomenutih djelatnika zaposlenih do kraja 2015. godine, iznose 464 tisuće kuna bruto.

Gradnja škola, početak radova na sanaciji temelja muzeja i poduzetnički inkubator

U Upravnom odjelu za gospodarenje gradskom imovinom najvažniji projekt je izgradnja nove škole na Finidi i proširenje postojeće područne škole u Žbandaju, obje sa dvoranama, po modelu javno privatnog partnerstva. Prvi krug kojeg vodi CEI – Centar za energetiku i praćenje investicija je završen, u tijeku je drugi krug i za devedesetak dana očekuje se i potpisivanje ugovora o izgradnji škola.

Osim toga, u ovom upravnom odjelu vodi se i projekt sanacije temelja i kapilarne vlage u Zavičajnom muzeju Poreštine. U tijeku je odabir izvođača, vrijednost radova procijenjena je na 500 tisuća kuna, a početak radova očekuje se sredinom studenog, dok je rok za dovršenje 90 dana. Riječ je radovima koje neophodno obaviti kako bi se kasnije moglo krenuti u nastavak sanacije zgrade.

Grad je dobio i novac za poduzetnički inkubator u Žbandaju, za poduzetnike koji se bave IT i kreativnim tehnologijama. Inkubator će se nalaziti u sada ruševnoj zgradi društvenog doma koja će se rekonstruirati. Za tu svrhu na natječaju Ministarstva poduzetništva Grad je dobio 806 tisuća kuna, ili 70 posto investicije. Proveden je javni natječaj za radove i u tijeku je žalbeni rok, početkom studenog očekuje se potpisivanje ugovora, a završetak radova predviđen je u ožujku 2015. godine.

Aktivnosti koje slijede

Što se aktivnosti u narednom periodu tiče, Štifanić je dodao kako je prva od dvije planirane, prijava na „Mjeru 7“ Agencije za plaćanje u poljoprivredi, a riječ je o mjeri koja se odnosi na naselja manja od pet tisuća stanovnika. Grad Poreč će se prijaviti za izgradnju kanalizacije u naseljima Baderna i Fuškulin, na natječaj za izgradnju nerazvrstanih cesta i na natječaj za izgradnju dječjih igrališta, sve što ova mjera omogućava.

-Sve to se dešava van urbane sredine Grada Poreča. Do sada se Grad kao jedinica lokane samouprave na te natječaje nije mogao javljati, ali sada može, jer se radi o manjim naseljima, a mi ih u sastavu Grada imamo jako puno, rekao je Štifanić. Izrazio je uvjerenje da će u tim aktivnostima biti uspješni, te dodao kako je planirano da natječaji budu raspisani sredinom ožujka do kada će se Grad dobro pripremiti sa svom potrebnom dokumentacijom za javljanje na natječaj. Druga aktivnost na kojoj će u Gradu inzistirati jest dodatno intenziviranje rada na legalizaciji objekata.

-U tome vidimo puno prostora za prihode, naročito od kazni i komunalnog doprinosa, o čemu ćemo razgovarati i sutra na sjednici Gradskog vijeća, zaključio je Štifanić.

Mjere za pomoć obrtnicima i poduzetnicima, bez plaćanja najma terasa u zimskim mjesecima

Predsjednik gradskog vijeća Adriano Jakus za sutrašnju je sjednicu najavio nekoliko mjera koje, kako je rekao, za cilj imaju olakšanje života i rada građana, obrtnika i poduzetnika. Tako su kroz Odluku o izmjeni i dopuni odluke o komunalnom doprinosu smanjili početni ulog za fizičke osobe sa 20.000 na 5.000 kuna koji se uz jednokratnu uplatu može dodatno smanjiti za 10%, dok će se ostatak podijeliti na rate.

-Prije nekoliko godina smanjili smo porez na terase za 15% tijekom ljetnih mjeseci, a sad ćemo biti među prvima koji će najmoprimce osloboditi najma za terase tijekom pet zimskih mjeseci (od studenog do ožujka). Najvažnije kod te odluke smatram činjenicu da Grad neće ostati bez značajnih sredstava, dok će poduzetnicima biti omogućeno da rade i tijekom zime, rekao je Jakus. Dozvolit će se rad zelene tržnice radi prodaje božićnih drvca, cvijeća za blagdan Svih svetih, što je do sada bilo nepokriveno gradskom odlukom, a tri će točke dnevnog reda biti na temu planske dokumentacije, jer je to preduvjet da se grad može razvijati zajedno sa okolnim područjima, istaknuo je Jakus.

-2013. godina završila je sa pola milijuna viška prihoda, a iz izlaganja gradonačelnika vidi se da se taj trend nastavlja i ove godine, što me izuzetno veseli, rekao je Jakus. Istaknuo je program mjera za poticanje poduzetništva za koje je Grad početkom godine objavio poziv. Potpore se dodjeljuju kroz 11 mjera objavljenih na gradskom portalu, ali odaziv nije bio dobar, pa su svi zainteresirani još jednom pozvani da se jave. Iako su programi namijenjeni prerađivačkoj djelatnosti, mogu se javiti i oni koji se bave se drugim djelatnostima (osim trgovine i ugostiteljstva). Potpore se dodjeljuju u vidu kredita, bespovratnih potpora i subvencija, sufinanciranjem sudjelovanja na specijaliziranim međunarodnim sajmovima, izložbama i ostalim manifestacijama. Program se zatvara 30. studenog ove godine.

U sklopu poticajnih investicija, Grad nudi olakšice gospodarstvu: umanjenje komunalnog doprinosa 10% za jednokratno plaćanje komunalnog doprinosa, oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa za investitore koji grade na području Poduzetničke zone Buići-Žbandaj. Tu je i povrat 40% komunalnog doprinosa za hotele kojima je adaptacijom kategorija podignuta na 5 zvjezdica, kao i za novogradnju, 20% za hotele s četiri zvjezdice i umanjenje komunalnog doprinosa za investitore koji grade na području UPU-a Servisna zona Poreč područje 3. Mjere se mogu koristiti do 31.12.2014. godine.

-Svjestan sam toga da nas čeka još puno posla, ali vrijeme ne gubimo, a iz ovog što je gradonačelnik danas nabrojao vidi se da je pokrenuto puno projekata. Jednako tako, bit će ih i iduće godine. Spremni smo za izazove, ne govorimo napamet nego potvrdu imamo u investicijama i realiziranim projektima koji premašuju vrijednost od pola milijarde kuna, zaključio je konferenciju za medije predsjednik gradskog vijeća. Zahvalio se svima koji doprinose razvoju grada i dodao kako će i dalje osluškivati građen i biti na usluzi. Za kraj je iskoristio priliku da podsjeti kako će ove godine za doček Nove godine u Poreču na Trgu slobode sve okupljene zabavljati popularna Severina, a tu je i bogat zabavni program.

Grad Poreč, Vedrana Habereiter

Print Friendly, PDF & Email