NEWS

Gradska knjižnica Poreč raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: SPREMAČICA

javni-natjecaj
13.02.2023. 18:45; ; Početna / Obavijesti / Natječaji / Gradska knjižnica Poreč raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: SPREMAČICA

Gradska knjižnica Poreč raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

– SPREMAČ/ICA – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (20 sati tjedno),

Uvjeti za prijem u radni odnos:
– završena osnovna škola,
– probni rad: 3 mjeseca

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti životopis, presliku osobne iskaznice, presliku domovnice, dokaz o stečenoj stručnoj spremi (dokaz o završenoj osnovnoj školi), dokaz o radnom iskustvu i uvjerenje o nekažnjavanju.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavanju propisane uvjete.

Rok za dostavu prijava na natječaj je 17. veljače 2023. godine.

Životopis treba sadržavati najmanje sljedeće podatke: ime i prezime kandidata, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte za primanje obavijesti, te iz njega treba biti vidljivo da kandidat zadovoljava uvjete natječaja. Kandidat s kojim će se zasnovati radni odnos dužan je naknadno, na poziv poslodavca, dostaviti na uvid izvornike ili ovjerene preslike dokumentacije.

Kandidat prijavom na ovaj natječaj daje suglasnost Gradskoj knjižnici Poreč na prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka u svrhe natječajnog postupka kao i suglasnost za objavu istih kao rezultata natječaja. Informaciju o zaštiti osobnih podataka te s tim u svezi navedeni kontakti dostupni su na web stranice Knjižnice.

Prijavu s podacima i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta natječaja potrebno je dostaviti preporučenom poštanskom pošiljkom, s napomenom „Za natječaj – spremač/ica“, na adresu Gradska knjižnica Poreč, Trg Marafor 3, Poreč, ili osobno u radno vrijeme Knjižnice.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim traženim prilozima i ispunjavaju uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor.

Gradska knjižnica Poreč zadržava pravo u svako vrijeme poništiti natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja navedene odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Dokumentacija dostavljena u preslici kao i dokumentaciju prikupljena putem sustava e- Građani neće se vraćati.

Ravnateljica Gradske knjižnice Poreč
sc. Irides Zović, viši knjižničar

KLASA: 112-01/23-01/02
UR.BROJ: 2163-6-15-23-2
Poreč, 9. veljače 2023. godine

Gradska knjižnica Poreč

Print Friendly, PDF & Email