NEWS
VALFRESCO-S-1123
DIP2023-TOP

Gradonačelnik primio predstavnike Nezavisne liste g. Kosića

10.09.2013. 13:57; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Gradonačelnik primio predstavnike Nezavisne liste g. Kosića
vijecnica_porec

Gradonačelnik Edi Štifanić, resorna zamjenica Nataša Basanić Čuš i predsjednik Gradskog Vijeća Adriano Jakus sastali su se sa predstavnicima Liste grupe birača nositelja Rodoljuba Kosića ( u daljnjem tekstu: nezavisna lista) 6.9.013, na dan koji su nezavisni vijećnici sami tražili. Prisutni vijećnici nezavisne liste bili su Marija Trošelj, Stevo Žufić i Vladimir Sladonja. Na sastanku su vijećnici nezavisne liste  upoznali gradonačelnika sa svojim  (prijedlogom) zbrinjavanja beskućnika Poreča i Poreštine.

Gradonačelnik je otvorio skup te prepustio riječ vijećnicima nezavisne liste koji su zatražili prijem.

Gđa. Marija Trošelj je iznijela svoje viđenje potrebe zbrinjavanja beskućnika za područje Poreštine, obrazložila teškoće Centra za socijalnu skrb u zbrinjavanju beskućnika, teškoće u komunikaciji i funkcioniranju državnih  sustava u slučajevima potrebe zbrinjavanja beskućnika i to sustava iz oblasti zdravstva , socijale, Domova za stare i nemoćne u sustavu državne skrbi. Navodi  kako  Centar za socijalnu skrb Poreč nema gdje smjestiti beskućnike kada se ukaže potreba za istim. Tvrdi kako beskućnike  često  na poziv građana ili Centra ne želi  ukrcati HMP, ne žele ih primiti Domovi za starije i nemoćne u državnoj skrbi. Navodi da teškoću predstavlja i to što se ravnatelji Centara za socijalnu skrb ne zalažu za smještaj beskućnika te ovaj problem osim nje osobno praktično nitko ne potiče. Iznosi kako kapacitet Prihvatilišta u Puli nije dovoljan za potrebe Poreštine. Navodi podatke prema kojima Centar za socijalnu skrb Poreč ima  evidenciju od 15-tak beskućnika za područje Poreštine te 5 sa prebivalištem na području Poreča. Ističe da se radi o varijabilnoj skupini građana, da su mobilni te nisu uvijek dostupni Centru u smislu evidencije i kontakta. Stoga s grupom nezavisnih vijećnika liste R. Kosića  daje inicijativu da  Grad Poreč s projektnim partnerima, koje je u prijedlogu programa imenovala nezavisna lista, odgovori na javni poziv Ministarstva socijalne politike i mladih s ciljem osnivanja i osiguravanja rada samostalnog Prihvatilišta za Poreč/Poreštinu kao samostalne ustanove. Ističe da je rok možda kratak  jer javni poziv traje do 10.9. no inicijativa je stigla u vremenu u kojemu su nezavisni vijećnici uspjeli vidjeti javni poziv i pripremiti inicijalni pisani materijal.

G. Stevo Žufić istakao je da se bavi EU fondovima te je na taj način kao predstavnik nezavisne liste uključen u prijedlog kandidiranja programa Prihvatilišta za beskućnike za Poreč. Isto tako ističe da će Klub nezavisne liste raditi na način da daje  inicijative kako bi se iste raspravile i po dogovoru  pripremile za raspravu na gradskom vijeću.

Nataša Basanić Čuš, zamjenica gradonačelnika za područje socijalnog razvoja i unapređenje zdravlja u zajednici upoznala je prisutne sa dosadašnjim inicijativama i stavovima stručnih timova Grada Poreča u zbrinjavanju beskućnika. Naglasila je na sastanku  da ovo nije prva inicijativa ili prijedlog za zbrinjavanja beskućnika Poreča nego su gradski timovi o ovoj temi promišljali i imaju jasne stavove, razrađene smjernice djelovanja i viziju razvoja skrbi o beskućnicima Poreča.

Na Odboru za zdravstvo i socijalu Grada Poreča  problem je aktualiziran krajem 2011., a o njemu se temeljem pripreme raspravljalo početkom 2012.  Zamjenica Basanić Čuš naglašava kako je  osobno inzistirala da i u prethodnom mandatu u svim tijelima Grada iz oblasti socijale i zdravlja budu uključeni predstavnici Centra za socijalnu skrb Poreč te je isto dogovorila s ravnateljicom Trošelj. Tako je u  Odboru za zdravstvo i socijalu na prijedlog ravnateljice  Marije Trošelj  radila soc. radnica Centra, gđa. Milka Mates. Predstavnica  Centra sudjelovala je u razgovorima i utvrđivanju smjernica u svezi rješavanja problema beskućnika sa područja Poreča. Temeljem rada Odbora za zdravstvo i socijalu Grada Poreča upravo je Poreč  bio jedini grad u Istri koji je 2012. sufinancirao osnivanje prvog PrihvatilIšta za beskućnike u IŽ sa sjedištem u Puli, a da za to nije imao zakonsku obvezu (obvezu su imali centar županije –Pazin i najveći grad –Pula). Isto je  podržano  sa jasnom vizijom potrebe i značaja kojeg za najrazvijeniju županiju ima organizirano istarsko prihvatilište za beskućnike te s vizijom  daljeg zajedničkog ulaganja resursa u stvaranje pravog prihvatilišta za IŽ koje će zadovoljiti i potrebe Poreča. Zamjenica gradonačelnika izvjestila je na sastanku i da su predstavnici Grada Poreča dvije godine u kontaktu  s voditeljicama  Prihvatilišta u Puli  te resornim odjelom za zdravstvo IŽ i pročelnicom Sonjom Grozić Živolić. Grad Poreč ima službenu  informaciju da u skoro dvije godine postojanja Prihvatilišta u Puli Centar za socijalnu skrb Poreč nije uputio niti jedan formalni zahtjev za prihvat beskućnika. Nadalje od 2012. do ovog sastanka ravnateljica Centra za socijalnu skrb Poreč nije zatražila da se mijenjaju smjernice djelovanja Grada u odnosu na beskućnike ili ponovno aktualizirala problem beskućnika u Poreču. Zamjenica je izvijestila prisutne da Grad u ovom trenutku, u skladu sa prihvaćenim smjernicama djelovanja na stručnim tijelima, podržava proširenje kapaciteta županijskog Prihvatilišta na kapacitet od 25-30 osoba. Nadalje, upoznaje prisutne da postoje i drugi mehanizmi Centra i Grada kojima se osobama može pomoći ako postoji identificirana  potreba (nadzor ili skrbništvo nad osobom od Centra, nalog Centra za hitan smještaj u Dom državne skrbi, plaćanje najma stana od strane Grada Poreča, jednokratne pomoći i dr.). Zamjenica ističe kako su uvijek moguća i redefiniranja smjernica Grada na ovom području ali  temeljem analiza, pokazatelja, prikaza problema  i zajedničkog rada svih predstavnika stručnih timova i projektnih partnera.

Nataša Basanić Čuš istaknula je kako je stav Grada da  prijedlog programa nije moguće od strane imenovanih nositelja i projektnih partnera, kako ih je predvidjela nezavisna lista,  kandidirati u roku do 10.9.2013. na poziv resornog Ministarstva jer se radi o prijedlogu na niskoj razini pripremljenosti iz barem nekoliko razloga:

1. Ministarstvo stvara zalihu projekata u sustavu socijalne skrbi visoke razine spremnosti, a  čija bi se provedba mogla financirati iz  EU fonda za regionalni razvoj. No, Ministarstvo navodi da prijave nisu obvezujuće (kandidirana prijava ne znači da će projekt proći) ali niti ograničene te da će se primati i nakon roka. Nezavisna lista se je neposredno pred rok predaje obratila se Gradu s prijedlogom niske razine spremnosti. Stoga nema osnove za upućivanje programa/projekta niske razine spremnosti za koji ne postoje potrebni/ključni elementi za  opis projekta.  U navedenom roku do 10.9.2013. projekt bi možda mogao opisati samo Centar za socijalnu skrb Poreč uz koordinaciju gđe. Trošelj jer je na sastanku uočeno da jedino gđa. Trošelj ima precizan uvid u podatke o problemu beskućnika koje nemaju ostali potencijalni suradnici i projektni partneri jer im podatke nije ustupila.

2. Projektni partneri i navedeni nositelj novog projekta za beskućnike koje je samoinicijativno imenovala nezavisna lista (gradski timovi, Crveni križ i dr.)  nisu upoznati s pisanim prijedlogom programa niti s inicijalnom idejom koja mijenja dosadašnje smjernice gradskih timova i gradskog Odbora za zdravstvo i socijalu. U istom Odboru  predstavnici potencijalnih projektnih partnera ( gradski tim, Crveni križ, Centar..) radili su do sada i radit će  kao članovi te su  sami donosili i dosadašnju viziju podrške županijskom Prihvatilištu za beskućnike koje bi pokrilo i  potrebe Poreča.

3. Nije jasna veličina problema / analiza potrebe u zajednici  što je ključni podatak za opis u protokolu i za opis opravdanosti (relevantnosti) programa/projekta. Stručni timovi i resorni upravni odjel Grada Poreča nemaju informaciju od Centra-Poreč o tome koji su poimenično beskućnici u Poreču. Od Odbora u veljači 2012. nitko iz Centra nije usmjerio gradske timove na potrebu promjena smjernica skrbi  za beskućnike, a iz Prihvatilišta u Puli postoji pisana informacija Gradu Poreču prema kojoj  se Centar za socijalnu skrb Poreč niti jednim formalnim zahtjevom nije obratio za smještaj beskućnika u gotovo dvije godine djelovanja istog.

4. Potrebno je procijeniti  održivost , ekonomičnost i relevantnost  projekta-programa (EU protokoli traže opis održivosti programa za barem 3- 5 god po završetku financiranja iz fondova). Na bazi informacija koje je Grad Poreč dobio o radu prihvatilišta  u Rijeci, trošak prihvatilišta za do 15 osoba iznosi 800.000,00 -1.000.000,00 kn godišnje. Iz navedenog razloga je važno da gradski timovi imaju potrebne elemente za odluku i procjenu održivosti programa te elemente za redefiniranje dosadašnjih smjernica koje idu ka podršci županijskom Prihvatilištu. Za dugoročnu održivost eventualnog Prihvatilišta za Poreštinu potrebna je i komunikacija te pristanak okolnih općinama Poreštine za sufinanciranje takvog Prihvatilišta. Na sjednici Odbora za zdravstvo i socijalu od početka 2012. zaključeno je da se obvezuje Centar za socijalnu skrb Poreč da  općinama Poreštine predstavi problem beskućnika na njihovom području. Stručni timovi grada do danas ne znaju da li je isto ravnateljica Centra realizirala.

ZAKLJUČCI SASTANKA:
1. Gradonačelnik Garda Poreča i predsjednik Gradskog Vijeća u potpunosti podržavaju da se inicijative/prijedlozi, pa tako i ova tema, nakon potrebnih priprema, uz potrebne analize, radne sastanke i dogovore,  pripreme za neku od narednih sjednica Gradskog Vijeća. Nakon analize problema (u timskom radu) od strane predstavnika struke, gradskih timova i predlagača novog programa po dogovoru će se pripremiti tema za jednu od narednih sjednica Gradskog Vijeća.

2. Pozvana je gđa. Marija Trošelj  da ispred Centra za socijalnu skrb Poreč izvijesti gradski resorni odjel o popisu i problemima porečkih beskućnika, posebno onih s prebivalištem u Poreču,  kako bi se utvrdile njihove potrebe, veličina problema uopće i angažirali resursi zajednice da im se pomogne koristeći sve dostupne mehanizme pomoći koji postoje: -podrška županijskog Prihvatilišta -plaćanje najma stana za socijalno ugrožene osobe od Grada Poreča, -nadzor i skrbništvo nad osobom od CSS, -nalog CSS za hitan smještaj u Domove soc. skrbi ako je to nužno i hitno.

3. Članovi Odbora za zdravstvo na jednoj od prvih sjednica analizirati će  inicijativu i novi prijedlog Centra za socijalnu skrb uz podršku nezavisne liste, a  uz potrebna  pojašnjenja i prikaz problema/potreba beskućnika Poreča od predstavnika Centra za socijalnu skrb Poreč. Temeljem istog Odbor će procijeniti  potrebu redefiniranja vizije i smjernica Grada po pitanju zbrinjavanja beskućnika te isto predložiti gradonačelniku i Gradskom Vijeću.  Članovi Odbora su ujedno i predstavnici potencijalnih partnera u projektu/programu, kako ih predlaže nezavisna lista, pa se mogu očitovati o istom. Ukoliko se redefinira stav Grada temeljem opravdanosti pokazatelja ,  projekt će se razraditi i naknadno uputiti uz obrazloženje resornom Ministarstvu o veličini problema beskućnika na Poreštini i uz obrazloženje teškoća na koje nailazi Centar za socijalnu skrb Poreč u skrbi o beskućnicima Poreštine.

Ured gradonačelnika Grada Poreča s resornom zamjenicom

Print Friendly, PDF & Email