NEWS
Ljekarna

Grade se kanalizacijski objekti na području općine Tar-Vabriga

Rosini-1.3-004
13.04.2021. 08:37; ; Početna / Novosti / Okolne općine / Grade se kanalizacijski objekti na području općine Tar-Vabriga

Odvodnja Poreč d.o.o. obavještava  da će se tijekom mjeseca travnja izvoditi radovi na izgradnji kanalizacijskih objekata na području Općine Tar-Vabriga. Vrijednost investicija iznosi gotovo 1.000.000 kuna.

Po dovršetku postupka jednostavne nabave u drugoj polovici mjeseca travnja započeti će radovi na izgradnji nove crpne stanice CS Tar 4 sa uključenom rekonstrukcijom dijela gravitacijskog fekalnog kolektora u duljini od 25 m i tlačnog cjevovoda u duljini od 45 m. Predviđeni rok za izvođenje radova na crpnoj stanici je 60 kalendarskih dana od uvođenja izvođača radova u posao. Vrijednost radova iznosi cca 460.000 kn. Predmetnu investiciju sukladno sklopljenom ugovoru o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području aglomeracije Lanterna, sufinancirati će Hrvatske vode u iznosu od 320.000 kn, odnosno oko 80% ukupne vrijednosti investicije.

Ovih dana započeli su radovi na izgradnji dijela kanalizacijske mreže naselja Rošini I faza. U ovoj fazi radova planirano je izvesti dio mreže koji obuhvaća sjeverni dio naselja, a kojim je obuhvaćena izgradnja dijela gravitacijskih kolektora za odvodnju sanitarnih otpadnih voda naselja Rošini u ukupnoj duljini od 222 m,  te dio tlačnog cjevovoda crpne stanice Rošini u duljini od 200 m. Ugovoreni rok za izvođenje predmetnih radova je 60  kalendarskih dana od uvođenja izvođača radova u posao. Samo izvođenje radova planira se započeti od lokacije buduće crpne stanice Rošini pa uzvodno prema početku naselja. Vrijednost radova iznosi minimalno 480.000 kn.

U sklopu navedenih investicija pred Uskršnje blagdane završeni su radovi na izgradnji kolektora otpadnih voda u naselju Frata, a ovih dana planira se izvršiti asfaltiranje dijela trase u cesti. Radovi su obuhvatili izgradnju dijela gravitacijskog kolektora za odvodnju sanitarnih otpadnih voda istočnog dijela područja naselja Frata u duljini od 70 m.  Vrijednost radova iznosi 95.000 kn.

Za vrijeme izvođenja radova na izgradnji prednje navedenih kanalizacijskih objekata, dio predmetnih lokacija biti će pod privremenom regulacijom prometa pa molimo građane za strpljenje i poštivanje privremene prometne regulacije.

Za sve informacije o stanju radova, možete nam se obratiti na broj telefona 052 431 003 ili na [email protected].

Odvodnja Poreč d.o.o.

Područje obuhvata radova FRATA I CS TAR 4

Područje obuhvata radova ROŠINI I FAZA

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email