NEWS
VALFRESCO 4 S
SPORTduo – s2

Grad prodaje dionice Istarskih autocesta (sa sjednice Gradskog poglavarstva)

30.03.2006. 00:00; ; Početna / Kultura / Grad prodaje dionice Istarskih autocesta (sa sjednice Gradskog poglavarstva)

Budući da postoji zanimanje za kupnju dionica Istarske autoceste Pula, a do sada nije bilo neke dobiti od njih, Grad će ponuditi na Zagrebačkoj burzi prodaju svojih 1.337 dionica vrijednosti 439.100 kuna, koje ima kao udio u glavnici tog trgovačkog društva, i to po cijeni tri puta većoj od nominalne vrijednosti, što iznosi 1,317 milijuna kuna. Ukoliko se one prodaju, dobiveni novac mora se utrošiti, slijedom zakonskih odredbi, za otplatu duga, a ako nešto ostane, može se koristiti za nabavu financijske i nefinancijske imovine. Zaključak je to koji je na prekjučerašnjoj sjednici Gradskog poglavarstva usvojen bez rasprave.

Bez rasprave usvojeno je i sljedećih desetak točaka dnevnog reda. Dva prijedloga detaljnog plana uređenja jame Baredine i radne zone Kukci upućuju se na javnu raspravu koja će trajati od 6. travnja do 6. svibnja, a javno izlaganje održat će se 19. travnja u zgradi područne osnovne škole u Novoj Vasi. Područje jame Baredine određeno je za turističke namjene, rekreaciju, promet i parkiralište te zaštitno i javno zelenilo. Radna zona Kukci namijenjena je za servisnu, uslužnu i trgovačku djelatnost, za što je predviđeno dvanaest parcela koje mogu postići najviše 40-postotnu izgrađenost.

Na ovom je području poseban problem visokonaponski dalekovod, pa se u DPU-u navodi da do njegova izmještanja nije moguća nikakva gradnja i uređenje građevinskih čestica. To će biti moguće jedino ukoliko se nalazom mjerodavnih institucija utvrdi ispunjavanje uvjeta iz Zakona o zaštiti od neionizirajućih zračenja kao i drugih pratećih zakonskih dokumenata. Stanovnici Kukci svojedobno su pisali peticiju protiv gradnje betonare na ovom području, ali, kako je rekao resorni pročelnik Damir Hrvatin, nikakva betonara se na ovom području ne planira.

Utvrđen je ugovor o održavanju kanalizacijskog sustava odvodnje oborinskih voda za ovu godinu. Grad ovaj posao već godinama povjerava domaćem komunalnom poduzeću Usluga na iznos od oko 212 tisuća kuna (s PDV-om), a ugovor će potpisati gradonačelnik Edi Štifanić. U odnosu na prošlu godinu iznos je veći za 20 posto i to stoga, pojasnio je pročelnik Milan Laković, što je izgrađena nova oborinska kanalizacija, a cijene rada i materijala na tržištu povećane su za deset posto. Usluga će tijekom godine, navodi se u ugovoru, redovito čistiti sustav oborinske kanalizacije te dva puta godišnje provoditi reviziju čitavog sustava.

Članovi poglavarstva složili su se da u povjerenstvo za pripremu i provedbu javnog nadmetanja za izgradnju javne rasvjete na novim raskrižjima i cesti od Gornjih Špadića do naselja Kukci, uz dosadašnje članove, uđe i predstavnik porečke Elektroistre Ante Bilandžić. Uz to, složili su se da se u tekst o usklađivanju Prostornog plana uređenja s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja doda još jedna stavka kojom se izričito u građevinskim područjima, kao i površinama unutar naselja ugostiteljsko-turističke namjene, ne može planirati gradnja, pojedinačna ili više građevina, što se odnosi na apartmanske građevine namijenjene tržištu te kuće za odmor.

V. Medvedec, Glas Istre

Print Friendly, PDF & Email