NEWS

Grad Poreč raspisao Natječaj za dodjelu javnih površina za Advent u Poreču

Advent Porec (2)
02.11.2018. 08:52; Učitavanja: 596; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Grad Poreč raspisao Natječaj za dodjelu javnih površina za Advent u Poreču

Na temelju članka 57. Statuta Grada Poreča-Parenzo (“Službeni glasnik Grada Poreča- Parenzo”, broj 02/13 i 10/18), članka 57. i 73. Odluke o komunalnom redu (“Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo”, broj 02/13) i članka 6., 8 i 18. Pravilnika o korištenju javnih površina (“Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo”, broj 04/16), Gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo je donio slijedeću

ODLUKU  o raspisivanju javnog natječaja i imenovanju povjerenstva za dodjelu  javne površine za Advent u Poreču na  Trgu Matije Gupca

Članak 1.

Raspisuje  se  javni  natječaj  i  imenuje  povjerenstvo  za  dodjelu  javne  površine  za potrebe organizacije Adventa u Poreču na Trgu Matije Gupca, a sve prema tekstu natječaja koji čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

U Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za dodjelu javne površine povodom organizacije Adventa u Poreču-Parenzo imenuju se:

  • –    Dražen Olić, za predsjednika,
  • –    Marino Poropat, za člana,
  • –    Mia Milinković, za člana.

Sve stručne i administrativne poslove za provedbu ove Odluke obavljati će Upravni odjel za komunalni sustav Grada Poreča-Parenzo.

Detalji i dodatni materijali u prilogu:

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email