NEWS
VALAMAR-S-sezona

Grad Poreč: priopćenje sa jučerašnje sjednice Gradskog poglavarstva

13.07.2005. 00:00; ; Početna / Novosti / Grad Poreč: priopćenje sa jučerašnje sjednice Gradskog poglavarstva
5291-tab_log1.jpg

na jučer održanoj 1. sjednici Gradskog poglavarstva Grada Poreča odrađen je preloženi i nadopunjeni dnevni red. Gradonačelnik – Predsjednik Poglavarstva upoznao je nazočne o načinu budućeg rada tog tijela. Sjednice će se i dalje održavati u istim terminima i to u pravilu utorkom, ljeti u 19,00, a zimi u 17,00 sati. Predložio je da načela rada Gradskog poglavarstva budu:

– javnost i transparentnost, s unaprijed utvrđenim dnevnim redom, uz sudjelovanje pročelnika i novinara,

– točka razno samo sa značajnim i hitnim temama,

– bez sjednica zatvorenih za javnost,

– korištenjem web. stranica Grada o pravovremenom informiranju javnosti o aktivnostima Gradskog Poglavarstva.

Najavio je da će se petkom održavati koordinativne sjednice članova Gradskog poglavarstva, te da očekuje postizavanje timskog rada, sa maksimalnim efektom sistematičnosti i efikasnosti u radu. Radi ostvarenja navedenog i realizacije programskih zadataka Gradskog poglavarstva u sedmom mjesecu će utvrditi i Smjernice rada za naredno mandatno razdoblje od 2005. do 2009. godine. Naveo je točno što bi te Smjernice i sadržavale (prioritete u projektima Grada, formiranje timova koji će raditi na tim projektima i njihove voditelje, rokove za izvršavanje i definiranje financijskih tijekova za njihovu realizaciju).

Nakon toga na sjednici je Prihvaćen prijedlog Odluke o izmjeni odluke o uređenju prometa na području Grada Poreča, koji se upućuje na razmatranje i prihvaćanje Gradskom vijeću.

Zaključkom je ukinuto dobro u općoj upotrebi na nekretnini. k.č. br. 4061/1 u Industrijskoj zoni, gdje je detaljnim planom predviđena gradnja objekata (Veletržnica ribe).

Donijet je zaključak i o raspisivanju natječaja za prodaju okućnica, s nadopunom da se ubuduće prije odlučivanja na Gradskom poglavarstvu obvezno traži mišljenje nadležnog MO za područja koja nisu pokrivena detaljnim planovima, odnosno zadužen je Upravni odjel za društvene djelatnosti, upravne, opće, pravne i imovinske poslove da pripremi Pravilnik o prodaji okućnica, kojim bi se pojednostavila procedura prodaje.

Poglavarstvo je dalo suglasnost za rekonstrukciju i dogradnju stambeno poslovne građevine na k.č. br. 543 K.O. Poreč u vlasništvu Ivana Jakovčića uz nadopunu prijedloga da je Grad dužan sa investitorom usuglasiti i ugovoriti izvođenje radova, vodeći računa o svom poslovnom prostoru u prizemlju.

Prihvaćena je i Odluka o kupnji i prodaji udžbenika za učenike osnovnih škola za 2005./2006. godinu uz nadopunu predloženog članka 4. još jednim stavkom kojim se određuje da bi "oštećenje udžbenika utvrđivala ovlaštena osoba škole".

Potvrđeno je Rješenje Gradonačelnika o imenovanju Odbora za organizaciju i provođenje maratona "Savudrija – Prevlaka".

Donesena je Odluka o davanju ovlasti Gradonačelniku da posebnim rješenjima osniva stručna povjerenstva za provedbu postupka nabave manje vrijednosti od 200.000,00 kn.

Prihvaćana je i Odluka o razrješenju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite za Grad Poreč, kojom su u isti imenovani: Edi Štifanić – za predsjednika; Damir Sloković – za zamj. predsjednika,; te članovi Božo Jelovac, Lino Dobrila, Rodoljub Kosić, Milan Laković, Ivica Kos, Franko Baldaš, Adrijano Jugovac, Čedo Krizmanić i Livio Fable.

Na kraju je g-din Branko Curić predložio dvije teme koje bi se razmotrile na narednim sjednicama, što je i prihvaćeno, a to su: "Problematika prometa u Gradu Poreču" (dostaviti članovima GP skraćenu verziju Studije prometa i kratko Izvješće, a na sjednicu obvezno pozvati Načelnika Policijske postaje i direktora "Usluge Poreč"), dok bi se za treću sjednicu obradila tema "Odvijanje turističke sezone 2005. u Gradu Poreču".

– Tajnik Ureda gradonačelnika, Danilo Sredanović dipl.iur. –

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email