NEWS

Grad Poreč: OBAVIJEST o subvencioniranju prijevoza učenika srednjih škola

25.08.2005. 00:00; ; Početna / Novosti / Grad Poreč: OBAVIJEST o subvencioniranju prijevoza učenika srednjih škola
9341-tab_log1.jpg

Zahtjevu za subvenciju prijevoza, koji se može preuzeti u prijamnoj kancelariji (pisarnici) Grada Poreča, treba priložiti:

1. Potvrdu o upisu u školsku godinu 2005./2006.,

2. Fotokopiju identifikacijskog dokumenta učenika,

3. Fotokopiju osobne iskaznice jednog roditelja,

4. Fotokopiju računa na kojeg će se vršiti isplata.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE JE 14. LISTOPAD 2005. GODINE

Naknadne prijave neće se uvažiti.

Zahtjev sa potrebnim prilozima predaje se u prijamnu kancelariju (pisarnicu) Grada Poreča, O. m. Tita 4.

Sukladno članku 9. Odluke o subvencioniranju prijevoza učenika srednjih škola svi podnositelji zahtjeva koji su ispunili uvjete iz ove Odluke i primaju subvenciju prijevoza dužni su početkom drugog polugodišta, a najkasnije 15 dana od početka drugog polugodišta, dostaviti službeniku upravnog odjela nadležnog za obrazovanje novu potvrdu o upisu, kojom će potvrditi da su i dalje učenici-putnici.

Učenicima koji ne dostave potvrdu o upisu u drugo polugodište, prekinut će se isplata subvencije.

zahtjev za subvencioniranje

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email