NEWS

Grad Poreč ne vjeruje u poslovnost ribara?

03.11.2006. 00:00; ; Početna / Novosti / Svakodnevnica / Grad Poreč ne vjeruje u poslovnost ribara?
909GO162450.jpg

Iako su temelji buduće veletržnice ribe u Poreču već položeni, još uvijek se ne zna tko će njome upravljati. Naime, bez obzira na potpisani društveni ugovor kojim je osnovano trgovačko društvo Veletržnica ribe u Poreču, nitko od četiriju osnivača (Ministarstvo poljoprivrede, Istarska županija, Grad Poreč i ribarska zadruga »Istra«) još uvijek ne zna na koji će način biti definirano upravljanje prvom ribljom veletržnicom u Hrvatskoj.

Michael Tasić iz ribarske zadruge »Istra« na nedavnom je susretu ribara u Brelima upozorio da bi već osnovano poduzeće kojim bi, primjerice, upravljao Grad poskupilo troškove poslovanja. On, naime, smatra da bi veletržnicom trebala upravljati ribarska zadruga »Istra« koja, prema njegovim riječima, ima svu potrebnu opremu i kompetentne ljude pa ne bi trebalo posebno ulagati u nove kadrove i opremu. Ukoliko bi pak poduzećem upravljao Grad, Tasić smatra da bi postojala opasnost da se troškovi poslovanja odraze i na cijenu ribe, odnosno da cijena bude niža od one koju sama zadruga može osigurati ribarima. Tada bi, prema njegovim riječima, bio upitan smisao postojanja veletržnice.


Tasić: Jaka ribarska zadruga treba upravljati veletržnicom

– Od poduzeća, u kojem smo suvlasnici, zahtijevat ćemo da pronađe način izdavanja koncesije ribarskoj zadruzi »Istra«, ne bi li upravljala tim objektom. Naime, naša zadruga postoji već dvije i pol godine, sami izvozimo ribu u Italiju, imamo organizirani otkup, svoja vozila, ledomate, zaposlene ljude, ribarnicu u Poreču. Smatram da ovo dovoljno govori o našoj kompetentnosti da upravljamo veletržnicom. U stalnom smo kontaktu s predstavnicima Grada, a nedavno smo zajedno bili i u Italiji, gdje smo im pokazali sisteme upravljanja talijanskim veletržnicama. Mislim da su predstavnici Poreča uvidjeli da jedna jaka ribarska zadruga treba upravljati veletržnicom – kaže Tasić.

No u Gradu Poreču ne bismo mogli reći da su oduševljeni idejom da ribari upravljaju budućom veletržnicom koja bi, podsjetimo, trebala profunkcionirati polovicom iduće godine. Naime, direktor poduzeća Veletržnica ribe u Poreču Milan Laković, koji je ujedno i porečki pročelnik za komunalne djelatnosti, kaže da se još uvijek pokušava pronaći model upravljanja veletržnicom. Laković ne želi nagađati tko će upravljati njome, no prema svemu sudeći, nije previše oduševljen idejom da to bude ribarska zadruga. Naime, Laković smatra da treba razmotriti sve mogućnosti, te da upravljanje treba prepustiti kompetentnim ljudima. Na pitanje ne bi li upravljanje veletržnice bilo preskupo kad bi poduzećem upravljao Grad, Laković niječno odgovara. On kaže da bi na veletržnici bilo zaposleno, osim direktora, još troje ili četvero ljudi što se, po njegovom mišljenju, ne bi bitno odražavalo na troškove poslovanja. Također tvrdi i da ne misli prelaziti s funkcije gradskog pročelnika na direktorsko mjesto u poduzeću kad ono bude krenulo s radom.


Antolović: Veletržnica ribe potrebna ribarima, a ne Županiji


 

Porečki pročelnik za komunalne djelatnosti smatra i da je preuranjeno govoriti o upravljanju veletržnicom kad je ono u fazi definiranja. Gradu je u interesu, kaže, da veletržnica profunkcionira te da se njome dobro upravlja. Laković zaključuje da ribarima nitko ne može narediti gdje će ribu prodavati, ali im treba omogućiti da ju na veletržnici prodaju po najvišoj trenutnoj cijeni. Bez toga veletržnica zaista i ne bi imala smisla, jer bi se promet ribom odvijao svugdje, samo ne u zgradi za čiju će izgradnju biti izdvojeno više od osam milijuna kuna.

Podsjetimo da je još prošle godine direktor Istarske razvojne agencije (IDA), koja je zadužena za vođenje gradnje veletržnice u Poreču, Darko Lorencin izjavio da projekti FISH.LOG i CONNECT predviđaju da budućom veletržnicom za Istarsku županiju upravljaju ribarske zadruge s područja Istarske županije, dakle sami istarski ribari i njihovi predstavnici. Isto je tvrdio i županijski pročelnik Milan Antolović koji danas tvrdi će o upravljanju odlučiti osnivači veletržnice, odnosno resorno ministarstvo, Županija, Grad Poreč i ribarska zadruga. Hoće li oni prepustiti upravljanje zadruzi »Istra« što bi, prema Antolovićevom mišljenju, bila najjeftinija opcija, bit će isključivo njihova odluka. »Veletržnica ribe potrebna je ribarima, a ne Županiji ili nekom gradu«, zaključuje Antolović.

B. Žižović, Glas Istre

Print Friendly, PDF & Email