NEWS
Laguna Ironman 800

Grad Poreč: NATJEČAJ za zakup poslovnih prostora Grada Poreča

13.05.2005. 00:00; ; Početna / Obavijesti / Natječaji / Grad Poreč: NATJEČAJ za zakup poslovnih prostora Grada Poreča

Predmetni poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju, na određeno vrijeme utvrđeno gornjim popisom.

Mjesečna zakupnina EUR/m2 je fiksna i određena Odlukom o poslovnom prostoru ("Sl. glasnik Grada Poreča" br. 4/01 i 7/03). Ponuditelji se ne mogu natjecati oko visine mjesečne zakupnine jer je ista definirana Odlukom i nepromjenjiva je. Ponuditelji uplaćuju minimalni iznos definiran kao "početna natječajna zakupnina – jamčevina", (u daljnjem tekstu jamčevina), a nuditi i natjecati se mogu oko jamčevine koja može biti veća od početne natječajne zakupnine. Razliku između ponuđene i početne natječajne zakupnine – jamčevine uplaćuje se prije potpisivanja ugovora.

Mjesečna zakupnina u EUR/m2 poslovnog prostora određena je Odlukom. Obračun EUR/kn vrši se prema srednjem tečaju HNB na dan zaduživanja, a zakupnina se plaća do 10.-og u mjesecu za tekući mjesec. Za vrijeme trajanja ugovora, mjesečna zakupnina može se izmijeniti temeljem Odluke Gradskog vijeća. U mjesečnoj zakupnini nisu obuhvaćeni troškovi električne energije, vode, komunalne naknade, odvoza smeća, održavanja zgrade, pričuve i sl., već se oni plaćaju posebno.

Troškove i rizik ishođenja svih potrebnih dozvola i suglasnosti snosi zakupnik.

U slučaju zaključenja ugovora o zakupu poslovnog prostora po ovom natječaju, ponuđena natječajna zakupnina se uplaćuje kao uvjet zaključenja ugovora i ne uračunava se u mjesečnu zakupninu.

Izuzetno, od plaćanja zakupnine, zbog ulaganja u poslovni prostor, oslobodit će se budući zakupoprimac svakog poslovnog prostora na rok određen gornjim popisom.

Podnesena ponuda mora zadovoljiti sve uvjete natječaja i biti pravovremena, jer će se u protivnom takva ponuda odbaciti kao nevaljana

kompletan natječaj .pdf (115 kb) …

Print Friendly, PDF & Email