NEWS

Grad Poreč: Izbori u mjesnom odboru Anke Butorac

16.11.2004. 00:00; ; Početna / Novosti / Grad Poreč: Izbori u mjesnom odboru Anke Butorac

Svi materijali vezani za predstojeće izbore objavljeni su u "Službenom glasniku Grada Poreča" od 15.studenog 2004. godine i na oglasnoj ploči Grada Poreča dana 16.11.2004.

Prijedlozi liste kandidata i prijedlozi nezavisne liste kandidata predaju se Povjerenstvu za izbor članova vijeća mjesnog odbora Anke Butorac, zaključno do 27.studenog do 24:00 sati.

Potrebni obrasci i informacije mogu se dobiti od članova navedenog Povjerenstva, koje će u tu svrhu dežurati u prostoru Grada Poreča u Poreču, obala Maršala Tita 5 (iza zgrade), tel: 451-099 int. 136, u vremenu od 16. do 27. studenog 2004. godine, i to:

– od 16. do 19. i od 22. do 26. studenog, od 13 do 15 sati,

– 27. studenog od 12 do 24 sati

Zahvaljujemo

Pročelnica:

Kordić Vesna

Print Friendly, PDF & Email