NEWS

Grad Poreč: 41. sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča

17.12.2004. 00:00; ; Početna / Novosti / Grad Poreč: 41. sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča
177grad_grb.jpg

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

1. Verifikacija zapisnika sa 40. sjednice Gradskog vijeća

2. Vijećnička pitanja, odgovori i informacije

3. Informacija o aktivnostima na realizaciji rekonstrukcije i izgradnje spojnih cesta sa Istarskim ipsilonom na području Grada Poreča

4. II Izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča za 2004. godinu

5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2004. godinu

6. Konačni Prijedlog Proračuna Grada Poreča za 2005. godinu (sa Planom razvojnih programa 2005. – 2007., sažetkom rada i organizacijske strukture upravnih tijela Grada Poreča, planom nabave dugotrajne imovine te planom radnih mjesta)

7. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Poreča za 2005. godinu

8. Prijedlog Odluke o prihvaćanju kapitalnih projekata

9. Prijedlog Odluke o zaduživanju Proračuna Grada Poreča za 2005. godinu

10. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu

11. Prijedlog Projekcije Proračuna Grada Poreča za 2005. – 2007. godinu

12. Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na

području Grada Poreča i utvrđivanje Prijedloga Odluke o usvajanju Programa

13. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Odluke o izmjenama i dopunama Društvenog

ugovora između Grada Poreča i Udruženja obrtnika za osnivanje trgovačkog društva «Dom obrtnika» d.o.o. Poreč i Izmjena i dopuna Ugovora o suradnji sa poslovnim planom

14. Prijedlog Odluke o visini spomeničke rente Grada Poreča

15. Informacija o rješavanju imovinsko – pravnih odnosa i Studije okvirnih (optimalnih)mogućnosti Zone društvenih djelatnosti «FINIDA»

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email