NEWS

Funtana: Oglas za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2023./2024. godinu

bus-prijevoz
15.09.2023. 14:09; ; Početna / Obavijesti / Funtana: Oglas za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2023./2024. godinu

Na temelju članka 7. stavka 1. Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2023./2024. godinu („Službeni glasnik Općine Funtana“, broj 6/23 – u daljnjem tekstu: Odluka), Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana-Fontane raspisuje

OGLAS  za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2023./2024. godinu

Članak 1.

 • Općina Funtana-Fontane (u daljnjem tekstu: Općina) sufinancirat će mjesečne, odnosno dnevne troškove prijevoza (u daljnjem tekstu: troškovi prijevoza) redovitih učenika srednjih škola koji ispunjavaju uvjete određene Odlukom, od rujna 2023. godine do lipnja 2024. godine.
 • Pravo sufinanciranja troškova prijevoza imaju redoviti učenici koji imaju prebivalište na području Općine i koji stvarno borave na području Općine.
 • Prebivalište na području Općine, osim učenika, treba imati barem jedan roditelj učenika.

Članak 2.

 • Pravo sufinanciranja troškova prijevoza ostvaruju učenici koji dnevno putuju od mjesta stanovanja do mjesta školovanja, a upisani su u programe redovitog obrazovanja u jednoj od srednjih škola sa sjedištem na području Istarske županije.
 • Općina će sufinancirati dio cijene mjesečne učeničke karte koji se ne sufinancira temeljem Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2023./2024. („Narodne novine“, broj 95/23) te odluke javnog linijskog prijevoznika kojom se odobrava popust na cijenu mjesečne učeničke karte, i to u iznosima ovisno o relacijama sukladno članku 4. stavku 1. Odluke.
 • Pravo sufinanciranja troškova prijevoza ostvaruju i učenici smješteni u učeničke domove na području Istarske i Primorsko-goranske županije na način da Općina sufinancira dio cijene povratne karte jednom tjedno od mjesta prebivališta do mjesta u kojem se nalazi učenički dom, i to u iznosima ovisno o relacijama sukladno članku 4. stavku 2. Odluke.
 • Pravo sufinanciranja troškova prijevoza ostvaruju i učenici smješteni u učeničke domove na području Republike Hrvatske izvan Istarske i Primorsko-goranske županije na način da Općina sufinancira dio cijene povratne karte jednom mjesečno od mjesta prebivališta do mjesta u kojem se nalazi učenički dom, i to u iznosu određenom u članku 4. stavku 3. Odluke.

Članak 3.

 • Mjesečni iznos sufinanciranja troškova prijevoza za mjesečne učeničke karte sukladno članku 4. stavku 1. Odluke iznosi:

Relacija

Iznos sufinanciranja

Funtana-Poreč

25,00 eura

Funtana-Pazin

39,00 eura

Funtana-Rovinj

26,00 eura

Funtana-Pula

48,00 eura

Funtana-Buje

32,00 eura

 • Tjedni iznos sufinanciranja troškova prijevoza za povratnu kartu učenika smještenih u učeničkim domovima na području Istarske i Primorsko-goranske županije sukladno članku 4. stavku 2. Odluke iznosi:

Relacija

Iznos sufinanciranja

Funtana-Pazin

7,00 eura

Funtana-Pula

9,00 eura

Funtana-Rijeka

13,00 eura

 

 • Mjesečni iznos sufinanciranja troškova prijevoza za povratnu kartu učenika smještenih u učeničkim domovima na području Republike Hrvatske izvan područja Istarske i Primorsko-goranske županije sukladno članku 4. stavku 3. Odluke iznosi 20,00 eura.

Članak 4.

 • Učenici koji se zbog određenih razloga ispišu ili upišu u drugu srednju školu ili promjene mjesto školovanja, dužni su odmah o istom obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine, koji će utvrditi da li učenik i dalje ostvaruje pravo na sufinanciranje troškova prijevoza.
 • Učenici su dužni bez odgode obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine o odjavi svog prebivališta i prebivališta roditelja s područja Općine, u kojem slučaju gube pravo na sufinanciranje troškova prijevoza i to od dana odjave, te su dužni Općini vratiti novčane iznose primljene za troškove prijevoza nakon tog dana.

 Članak 5.

Iznos s kojim Općina sufinancira troškove prijevoza isplaćivat će se učenicima koji ispunjavaju uvjete iz Odluke mjesečnim uplatama na transakcijski račun učenika ili roditelja učenika.

Članak 6.

 • Zahtjev za sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola (u daljnjem tekstu: zahtjev) podnosi se Jedinstvenom upravnom odijelu Općine u vremenu od 15.09.2023. do 29.09.2023. godine, na propisanom obrascu koji se može podići u Jedinstvenom upravnom odijelu Općine ili preuzeti sa službene web stranice Općine (www.funtana.hr).
 • Zahtjevu se prilažu:
 • preslika osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu učenika (ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),
 • preslika/e osobne/ih iskaznice/a roditelja učenika,
 • izvornik ili preslika potvrde škole o upisu u školsku godinu 2023./2024.,
 • preslika dokaza o smještaju učenika u učeničkom domu (ugovor ili potvrda).
 • Ukoliko je učenik maloljetan, zahtjev u njegovo ime podnosi njegov roditelj ili staratelj.
 • Zahtjev se može dostaviti u papirnatom obliku, poštom na adresu Općine, Istarska 17, 52452 Funtana ili osobno u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine, ili u elektroničkom obliku (skenirana dokumentacija u PDF formatu), na e-mail [email protected].
 • Zahtjev je dostavljen u roku ako je na prijemnom žigu pošte ili Općine, odnosno u zaglavlju elektroničke pošte vidljivo da je isti zaprimljen zaključno do datuma roka iz stavka 1. ovoga članka (uključujući i navedeni datum).

Temeljem zaprimljenih zahtjeva Općinski načelnik donijet će Zaključak o ostvarenim pravima na sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2023./2024. godinu, koji će se objaviti na službenoj web stranici Općine (www.funtana.hr).

Obrazac zahtjeva za sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola

Print Friendly, PDF & Email