VALFRESCO-S-1123
LUTRIJA T

Dovršeno asfaltiranje na Materadi

20160531_143033
01.06.2016. 17:44; ; Početna / Obavijesti / Dovršeno asfaltiranje na Materadi

Dovršeno je asfaltiranje prometnica na Materadi,ispred hotela Park, u sklopu radova na rekonstrukciji glavnog kolektora Poreč – sjever. Time su dovršeni svi radovi ne rekonsrukciji dijela kanalizacijskog sustava na toj lokaciji. Pri rekonstrukciji kolektora korištene su poliesterske GRP cijevi promjera DN 800, te položen u trupu prometnice koja je asfaltirana u punoj širini u dva sloja asfalta, koja je od danas otvorena za promet. Navedeni kolektor odvodi otpadne vode sa aglomeracije Poreč – sjever, od Vinarskog podruma do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na Materadi.

Zahvaljujemo građanima koji žive u tom dijelu grada, kao i gospodarskim subjektima koji u njemu posluju, na suradnji, koja je rezultirala izgradnjom još jednog dijela porečke infrastrukture, što nas za jedan korak približava ukupnoj realizaciji Projekta Poreč.

Odvodnja Poreč d.o.o.

Print Friendly, PDF & Email