NEWS
Best of Poreč

Dovršena je podjela spremnika za selektivni otpad na području Općine Vrsar

Spremnici 11 00 4
23.07.2020. 14:14; ; Početna / Lifestyle / Ekologija / Dovršena je podjela spremnika za selektivni otpad na području Općine Vrsar

U ovom tjednu završena je podjela spremnika za selektivno sakupljanje otpada odnosno plavog spremnika za papir/karton te žutog spremnika za plastičnu ambalažu i to za pravne subjekte na području Općine Vrsar – Orsera.  

Sakupljanje tako odvojenog otpada vršiti će se za svaku pojedinu frakciju dva puta mjesečno, a raspored sakupljanja do kraja kolovoza je slijedeći:

  • 24.07. PAPIR/KARTON
  • 31.07. PLASTIČNA AMBALAŽA
  • 7.08. PAPIR/KARTON
  • 14.08. PLASTIČNA AMBALAŽA
  • 21.08. PAPIR/KRATON
  • 28.08. PLASTIČNA AMBALAŽA

Isto kao i kod spremnika za miješani komunalni otpad, spremnici na dan sakupljanja moraju biti postavljeni na javnoj površini te dostupni za pražnjenje koje započinje u jutarnjim satima od 06:00 h.

Ističemo još jednom na obvezu pravilnog odvajanja otpada pri čemu se svaki nepropisno odvojen otpad odnosno onečišćen spremnik neće prazniti.  

  • plavi spremnici ODLAŽE SE papir, novinski i uredski papir, časopisi, katalozi, bilježnice, kuverte, pisma te sva papirnata i kartonska ambalaža. NE ODLAŽE se zaprljani i zamašteni papir ili karton, korištene papirnate maramice, kuhinjski papir, kutije od pizze i sl.
  • žuti spremnici ODLAŽE SE plastična ambalaža– boce od sokova, vode, šampona, deterdženata. Sve što se odlaže mora biti čisto i isprano. U spremnike se NE ODLAŽU folije, vrećice i druga zaprljana ambalaža.

Za sve dodatne informacije, možete nam se obratiti na broj telefona 091 449 2667.

Usluga Poreč d.o.o.

 

Print Friendly, PDF & Email
Ljeto u Funtani