NEWS

DOVRŠAVAJU SE RADOVI NA IZGRADNJI KOLEKTORA MUGEBA – FUŠKULIN

IMG_20170420_111920
21.04.2017. 13:32; ; Početna / Obavijesti / DOVRŠAVAJU SE RADOVI NA IZGRADNJI KOLEKTORA MUGEBA – FUŠKULIN

Odvodnja Poreč obavještava građane da se radovi na izgradnji kanalizacijskog kolektora Mugeba – Fuškulin asfaltiranjem prometnica privode kraju. Sa današnjim danom dovršava se asfaltiranje županijske ceste u punom profilu između naselja Mugabe i Fuškulin, dok se nerazvrstana cesta u naselju Fuškulin planira asfaltirati u subotu.

Kako je planirano privremena prometna regulacija za sav promet uklonit će se u popodnevnim satima 22.04.2017. godine sukladno suglasnosti Županijske uprave za ceste.

U sklopu radova izvedeno je ukupno  2.179 metara cjevovoda od čega je 1.330 metara gravitacijski a 849 metara tlačni te dvije crpne stanice. Novoizgrađeni kolektor odvoditi će buduće otpadne vode naselja Fuškulin, Jasenovica, Ćuši, Dračevac i Montižana, preko kanalizacijske mreže i kolektora Mugeba na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Poreč Jug.

Radove u visini od približno 3.500.000,00 kuna izvodila je tvrtka ING – GRAD iz Zagreba, a asfalterske radove izvodi Cesta Pula d.o.o.

 

Zahvaljujemo građanima i korisnicima sustava na suradnji i razumijevanju za vrijeme trajanja radova!

Odvodnja Poreč d.o.o.

Print Friendly, PDF & Email