NEWS

Dječji vrtić Tići Vrsar objavljuje Javni poziv za upis u program predškole 2023.-2024.

20.10.2023. 08:53; ; Početna / Novosti / Okolne općine / Dječji vrtić Tići Vrsar objavljuje Javni poziv za upis u program predškole 2023.-2024.
logo-vrtić

Temeljem članka 23a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97., 107/07. , 94/13., 98/19 i 57/22), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08., 90/10.,57/22.), te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14.) Dječji vrtić Tići Vrsar objavljuje Javni poziv za roditelje djece koja nisu polaznici dječjih vrtića, a obveznici su pohađanja programa predškole (djeca rođena od 1.4.2017. do 31.3.2018. godine).

Javni poziv za roditelje djece koja nisu polaznici dječjih vrtića, a obveznici su pohađanja programa PREDŠKOLE (djeca rođena od 1.4.2017. do 31.3.2018. godine)

U pedagoškoj godini 2023./2024. provodit će se obvezni program PREDŠKOLE za djecu te dobi koja nisu polaznici dječjeg vrtića.

Program PREDŠKOLE mora svakom djetetu u  godini dana prije polaska u osnovnu školu osigurati optimalne uvjete za razvijanje i unaprjeđivanje vještina, navika i kompetencija, te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će mu pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja u školskom okruženju.

Program PREDŠKOLE traje 250 sati godišnje. Za  djecu koja nisu polaznici dječjih vrtića program će se provoditi u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i u Područnom vrtiću Funtana u vremenskom razdoblju od 15.01.2024. do 31.5.2024. godine.

Radi utvrđivanja broja djece koja će biti uključena u ovaj program i organiziranja provođenja programa u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i Područnom vrtiću Funtana, pozivaju se roditelji djece rođene od 1.4.2017. do 31.3.2018. godine, da se jave u Upravu Dječjeg vrtića Tići Vrsar, Aldo Negri 46, u razdoblju od 06. do 17. studenog 2023., od 9 do 11 sati, telefonski 052/ 441-506 ili na e-mail: [email protected]

Uz Zahtjev za upis roditelji su dužni priložiti niže navedene dokumente:

  1. Ispunjen Inicijalni upitnik (obrazac se može preuzeti u Vrtiću ili na mrežnoj stranici Vrtića),
  2. Izvadak iz matične knjige rođenih ili Rodni list djeteta (preslika, može i starija),
  3. Presliku osobne iskaznice djeteta ili  preslike osobnih iskaznica oba roditelja (ukoliko roditelji imaju prebivalište na istoj adresi) ili uvjerenje o prebivalištu djeteta (ukoliko roditelji nemaju prebivalište na istoj adresi),
  4. Potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta
  5. Potvrdu o obavljenom pregledu stomatologa
  6. Nalaz i mišljenje (ili rješenje) nadležnog tijela da se radi o djetetu s teškoćama u razvoju ili drugu zdravstvenu dokumentaciju

 

* Obrazac Zahtjeva za upis podataka i Inicijalni upitnik mogu se preuzeti u privitku ili podignuti u Upravi vrtića, Aldo Negri 46.

 

Javni poziv za upis u program predškole 2023.-2024.
Zahtjev za upis djeteta u program predškole
Inicijalni upitnik

Print Friendly, PDF & Email