NEWS
valfresco

Dječji vrtić Radost Poreč objavljuje Natječaj za prijem u radni odnos odgajatelja/ice

09.01.2015. 08:33; Učitavanja: 377; Početna / Obavijesti / Natječaji / Dječji vrtić Radost Poreč objavljuje Natječaj za prijem u radni odnos odgajatelja/ice

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoji i obrazovanju (Narodne novine broj:10/97,107/07 i 94/13) i članka 35. Statuta Predškolske ustanove Dječji vrtići i jaslice “Radost” Poreč ,Upravno vijeće Predškolske ustanove Dječji vrtići i jaslice “Radost” Poreč objavljuje

N A T J E Č A  J
za prijem radnika na radno mjesto

–         1 (jedan) odgojitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme-20 sati tjedno, za rad vrtiću u Poreču od 01.02. do 31.05.2015.;

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Uz prijavu treba priložiti:

-životopis; presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi; dokaz o radnom iskustvu – presliku potvrde iz elektronske baze podataka HZMO o dosadašnjem radnom iskustvu; presliku potvrde o položenom stručnom ispitu; uvjerenje o nekažnjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25. Zakona o Predškolskom odgoju i obrazovanju- ne stariju od datuma natječaja; presliku domovnice.

Prijave na natječaj dostaviti na adresu:Predškolska ustanova Dječji vrtići i jaslice “Radost” Poreč, R. Končara 7, 52440 POREČ, u roku od 8 dana od objave natječaja, s naznakom “Za natječaj za odgojitelja”.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora pristupnici/ce će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani pristupnici dužni su priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova odgojitelja i originale ili ovjerene preslike gore traženih dokumenata.

Natječaj je objavljen od 07..01.2015. do 15.01.2015. godine.

Print Friendly, PDF & Email
LaPentola S