NEWS
Laguna Ironman 800

Danas sjednica Općinskog vijeća Općine Vižinada

vizinada-opcina21
27.09.2021. 13:35; ; Početna / Novosti / Okolne općine / Danas sjednica Općinskog vijeća Općine Vižinada
3. sjednica Općinskog vijeća Općine Vižinada – Visinada sazvana je za 27. rujan 2021. godine (ponedjeljak) u 19,00 sati
 
Sjednica će se održati u prostorijama Zajednice Talijana Vižinada u Vižinadi-Visinadi.
 
Za rad sjednice predložen je slijedeći   D N E V N I    R E D :
 
1. Verifikacija zapisnika
2. Izmjene Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada
3. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Vižinada-Visinada
4. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2021.
5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2021. godinu
6. Odluka o dodjeli priznanja Općine Vižinada-Visinada za 2021. godinu
7. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Vižinada – Visinada putem pismenog  prikupljanja ponuda
8. Odluka o razvrgnuću suvlasničke zajednice na nekretninama
9. Zaključci po prijedlogu Odbora za upravljanje nekretninama, komunalni sustav i prostorno uređenje
10. Zaključak o ne davanju stana u vlasništvu Općine Vižinada-Visinada u najam
11. Zaključak o gradnji građevina sa ravnim krovom
12. Odluka o određivanju namjene poslovnog prostora
13. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja „Rekonstrukcija nogometnog igrališta Fabrika“
14. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Vižinada za 1-6/2021.
15. Vijećnička pitanja
Print Friendly, PDF & Email