NEWS
VALFRESCO 10/23S

JAVNI POZIV za prijavu programa i projekata radi financiranja iz Proračuna Općine Tar-Vabriga- Torre-Abrega za 2023. godinu

08.09.2022. 08:53; ; Početna / Novosti / Okolne općine / JAVNI POZIV za prijavu programa i projekata radi financiranja iz Proračuna Općine Tar-Vabriga- Torre-Abrega za 2023. godinu
javni-poziv

Na temelju članka 29. Statuta Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega („Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega“ broj 3/21.-pročišćeni tekst) i članka 11. Pravilnika o vrednovanju prijava programa i projekata za financiranje javnih potreba iz Proračuna Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega (SG OTVTA br. 14/2015.), dana 06. rujna 2021. godine, Općinski načelnik objavljuje sljedeći

JAVNI POZIV

za prijavu programa i projekata radi financiranja iz Proračuna Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega za 2023. godinu

 Programi i projekti za čiju se realizaciju osiguravaju sredstva u Proračunu Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega (u daljnjem tekstu: Općina) odnose na programe i projekte od interesa za Općinu.

Predmet ovog Javnog poziva jest prikupljanje prijava programa i projekata koji se financiraju iz Proračuna Općine za 2023. godinu i to iz sljedećih područja:

  • – predškolski odgoj
  • – obrazovanje
  • – zdravstvo
  • – socijalna skrb
  • – kultura.

 

Prijave programa/projekta podnose se na propisanim obrascima koje Prijavitelji mogu podignuti u pisarnici Općine ili preuzeti na web stranici Općine http://tar-vabriga.hr.

Sve informacije moguće je dobiti slanjem upita na e-mail [email protected] ili pozivom na broj 091 443 0042.

Prijava treba sadržavati:

  • 1. ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac Podaci o podnositelju prijave programa/projekta,
  • 2. ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac Podaci o programu/ projektu (ovisno o tome što se prijavljuje),
  • 3. ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac Proračuna programa/projekta (ovisno o tome što se prijavljuje),
  • 4. preslika upisa u odgovarajući registar,
  • 5. ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac Izvješća za razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine.

 

Prijave se dostavljaju osobno ili putem pošte na adresu: OPĆINA TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA, ISTARSKA 8, 52465 TAR-TORRE ili putem elektroničke pošte na adresu [email protected], najkasnije do 05. listopada 2022. godine, s naznakom: JAVNI POZIV – NE OTVARAJ.

Prijave pristigle izvan gore navedenog roka i/ili nepotpune prijave neće se razmatrati.

 
Print Friendly, PDF & Email
IRONMAN S-23