NEWS
Adriatic sredina

Arena Hospitality Group prepoznata od strane UNICEF-a kao dobar primjer poslovnih praksi hrvatskih poduzeća odgovornih prema djeci

AHG i Unicef
20.11.2020. 21:19; ; Početna / Gospodarstvo / Arena Hospitality Group prepoznata od strane UNICEF-a kao dobar primjer poslovnih praksi hrvatskih poduzeća odgovornih prema djeci

U povodu Svjetskog dana djece danas je Unicefov Savjetodavni odbor za dječja prava i društveno odgovorno poslovanje na online konferenciji predstavio primjere dobrih poslovnih praksi hrvatskih poduzeća odgovornih prema djeci. Cilj projekta bio je doznati kako pojedina poduzeća u Hrvatskoj poštuju dječja prava u praksi, jačati vidljivosti poslovnih praksi hrvatskih poduzeća koje uvažavaju prava i dobrobit djeteta i time motivirati ostala poduzeća na aktivniji angažman oko dječjih prava.

Projekt se provodio kroz prakse i politike u različitim područjima – od radnog mjesta po mjeri djece i obitelji, preko proizvoda i usluga koji podržavaju dječja prava, do doprinosa zajednici i očuvanja okoliša u kojemu djeca rastu i razvijaju se.

Među 14 poduzeća odabrana je i Arena Hospitality Groupa kao jedina hotelska i  turistička kompanija sa pokazanom dobrom i pozitivnom praksom odgovornosti prema djeci.

Arena Hospitality Group jedno je od prvih poduzeća u Hrvatskoj koje je usvojilo politiku zaštite djece u svojim poslovnim procesima i aktivnostima. Politika o zaštiti djece AHG-a vrlo detaljno definira okolnosti, odgovornosti, zakonsku podlogu, procese djelovanja i sve druge informacije potrebne za adekvatnu reakciju. Iako se zove politika, dokument prelazi okvire politike jer definira i operativne procese te sadrži i elemente Kodeksa  ponašanja,  Poslovnika  o  radu  u  odnosu  na  djecu  –  posebno  o  u  području  zapošljavanja maloljetnika. Kako bi stekli znanja o društveno odgovornom poslovanju koje poštuje i promiče prava djece, predstavnici AHG-a pohađali su UNICEF-ovu CSR akademiju „Djeca su naš najvažniji posao” tijekom 2019. godine. Nakon održane edukacije, AHG grupa započela je u suradnji s UNICEF-om proces procjene utjecaja svog poslovanja na dječja prava (Children’s Rights Impact Assement). AHG provodi i provoditi će politike i prakse koje doprinose dječjim pravima, pratiti njihovu provedbu i izvještavati o rezultatima te korektivno djelovati u korist djece. U sklopu godišnjih financijskih i nefinancijskih izvješća AHG također daje osvrt na cjelokupno društveno odgovorno poslovanje te uključuje i aktivnosti koje se provode u vezi s djecom i zaštitom njihovih prava.

Na konferenciji je sudjelovala članica Uprave i direktor marketinga i prodaje AHG-a, Manuela Kraljević, na kojoj je izjavila: „Želimo biti pokretači pozitivnih promjena i dobrih praksi u našoj sredini i na nadamo se da će sve više kompanija krenuti istim putem. Vjerujemo da je za budućnost najveća vrijednost stvaranje dugoročno održivog  i odgovornog poslovnog modela što između ostalog uključuje i politiku zaštite djece koja se temelji na načelima zaštite djece i njihovog zdravlja, sigurnosti te dobrobiti i razvoja. Sa UNICEF-om smo se upoznali i započeli suradnju prije par godina na drugom projektu, ali od tada u njima vidimo novog prijatelja i “snažnog” partnera sa najboljim međunarodnim iskustvom u usmjeravanju tvrtke kao što je naša. Vjerujemo da je naše zajedničko putovanje tek započelo…  jer, ne zaboravimo, djeca su naš najvažniji posao.“

U svom osvrtu na trenutno stanje u Hrvatskoj vezano uz poslovne prakse odgovorne prema djeci, predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, Regina M. Castillo je rekla: „Svako poduzeće – bilo da je malo ili veliko – izravno ili neizravno utječe na živote djece. Zato je vrlo važno da poslovni sektor kroz svoje svakodnevno poslovanje i pri razvijanju strateških planova ima na umu najbolji interes djeteta. Ponosni smo na ovu inicijativu koja je kroz suradnju s mladima po prvi put pokazala kako neka hrvatska poduzeća provode odgovorne inicijative za djecu i njihove obitelji. Vjerujemo da će izdvojene poslovne prakse poslužiti kao inspiracija i drugim poduzećima da u Hrvatskoj primijene slične inicijative i maksimiziraju rezultate za djecu.“

Print Friendly, PDF & Email