50. SJEDNICA GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA POREČA

02.05.2007. 00:00; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / 50. SJEDNICA GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA POREČA

1. Verifikacija zapisnika sa 47., 48. i 49. sjednice Gradskog poglavarstva

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Poreča za razdoblje I-III 2007. godine

(Izvjestitelj: Valter Opašić)

3. Utvrđivanje Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Poreča za 2006. godinu

(Izvjestiteljica: Sandra Mušković)

4. Utvrđivanje Izvještaja o izvršenju konsolidiranog Proračuna Grada Poreča za 2006. godinu

(Izvjestiteljica: Sandra Mušković)

5. Utvrđivanje Prijedloga Odluke o raspodjeli rezultata za 2006. godinu

(Izvjestiteljica: Sandra Mušković)

6. Izvještaj o ostvarenju tekuće proračunske pričuve za razdoblje siječanj – ožujak 2007. godine

(Izvjestiteljica: Sandra Mušković)

7. Utvrđivanje Izvješća o ostvarenju programa javnih potreba na području kulture, sporta i tehničke kulture za Grad Poreč u 2006. godini

(Izvjestiteljica: Vesna Kordić)

8. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju članova stručnog Povjerenstva za pripremu i provedbu postupka javnog nadmetanja i utvrđivanja najpovoljnijeg ponuditelja za izgradnju javne rasvjete na području Grada Poreča u 2007. godini – zračna JR

(Izvjestitelj: Milan Laković)

9. Utvrđivanje Prijedloga DPU-a "Staro nogometno igralište u Poreču" (za javnu raspravu)

(Izvjestitelj: Damir Hrvatin)

10. Utvrđivanje Prijedloga DPU-a "St. Červar – Sv. Ana" (za javnu raspravu)

(Izvjestitelj: Damir Hrvatin)

11. Donošenje Odluke o provedbi postupka javnog nadmetanja za izbor Izrađivača DPU-a Stambenog naselja "Finida – SJEVER"

(Izvjestitelj: Damir Hrvatin)

12. Prijedlog Sporazuma o suradnji u provođenju Međunarodnog programa Plava zastava u Republici Hrvatskoj za 2007. godinu

(Izvjestitelj: Damir Hrvatin)

13. Donošenje Odluke o raspisivanju Natječaja za prodaju posebnih dijelova zgrade na k.č.br.356 k.o. Poreč u vlasništvu Grada Poreča

(Izvjestitelj: Đulijano Petrović)

14. Razno

Ured Grada Poreča

Print Friendly, PDF & Email