NEWS
valfresco

45. sjednica Gradskog poglavarstva sazvana je za utorak, 06. ožujka 2007.

02.03.2007. 00:00; Učitavanja: 48; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / 45. sjednica Gradskog poglavarstva sazvana je za utorak, 06. ožujka 2007.

1. Verifikacija zapisnika sa 43. sjednice Gradskog Poglavarstva

2. Prijedlog Ugovora o ulaganju sredstava za pripremu sanacije odlagališta "Košambra" za 2007. godinu

(Izvjestitelj Milan Laković)

3. Donošenje Rješenja o imenovanju Pročelnika Upravnog odjela za upravljanje gradskom imovinom

(Izvjestitelj: Gradonačelnik)

4. Razmatranje prijedloga za sklapanje sudskih nagodbi

(Izvjestitelj: Eonizio Miloš)

5. Donošenje odluke po prigovorima na Listu reda prvenstva za kupnju stanova po Programu poticane stanogradnje Grada Poreča i utvrđivanje Konačne liste reda prvenstva i donošenje zaključka o odobravanju zahtjeva za kupnju stanova

(Izvjestiteljica: Vesna Kordić)

6. Donošenje Odluke o utvrđivanju najpovoljnijih natjecatelja po natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Poreča u naselju Vranići (namijenjenog za poticanu stanogradnju)

(Izvjestiteljica: Vesna Kordić)

7. Donošenje Odluke o određivanju kupoprodajne cijene m2 stanova iz Programa poticane stanogradnje

(Izvjestiteljica: Vesna Kordić)

8. Utvrđivanje Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

(Izvjestiteljica: Vesna Kordić)

9. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Poreča u 2007. godini(Izvjestiteljica: Vesna Kordić)

10. Donošenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini i Operativnog plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnog školstva Grada Poreča

(Izvjestiteljica: Vesna Kordić)

11. Donošenje Zaključka o prihvaćanju domaćinstva nad Europskim veteranskim prvenstvom u badmintonu 2008. godine

(Izvjestiteljica: Vesna Kordić)

12. Tromjesečna i godišnja izvješća Zavoda za javno zdravstvo IŽ o rezultatima analize uzoraka iz Programa praćenja mikrobiološke ispravnosti usitnjenog mesa i Programa praćenja sadržaja teških metala u povrću u 2006. godini

(Izvjestiteljica: Vesna Kordić)

13. Razno.

Print Friendly, PDF & Email