NOVOSTI za domaćine u obiteljskom smještaju – iznajmljivače u 2020. godini

Poreč navečer
foto: Radio centar
16.02.2020. 10:48; ; Početna / Gospodarstvo / NOVOSTI za domaćine u obiteljskom smještaju – iznajmljivače u 2020. godini

Stupanjem na snagu novog Zakona o turističkoj pristojbi (NN 52/19) i Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19) nastupile su i značajne promjene za privatne iznajmljivače, koje se ponajprije tiču turističke (boravišne) pristojbe i turističke članarine.

Sukladno novom Zakonu, od 01. siječnja 2020.:

1. naziv „boravišna pristojba“ zamjenjuje se nazivom „turistička pristojba“,

2. u obračun godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe ulaze glavni i pomoćni kreveti, pomoćni kreveti ulaze u obračun isključivo ako su navedeni u Rješenju o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

3. ukidaju se turistički razredi naselja, a Županija donosi odluku o visini iznosa turističke pristojbe.

Za grad Poreč turistička pristojba je utvrđena u slijedećem iznosu:

1. Za noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (po osobi) iznosi:
10 kuna od 1. travnja do 30. rujna, a ostatak godine 7 kuna

2. Turistička pristojba za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u godišnjem paušalnom iznosu: smještaj u domaćinstvu po krevetu 350 kuna, odnosno 200 kuna po krevetu na obiteljskom poljoprivredno gospodarstvu.

Odluku o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju i visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za općine i gradove na području Istarske županije možete provjeriti na https://www.myporec.com/downloadf/odluka_turisticka_pristojba_-_2020.pdf

Na temelju novog Zakona o članarinama od 01. siječnja 2020. turistička članarina ne obračunava se više na temelju ukupnog prihoda iz protekle godine i koeficijenta turističkog razreda, već se uvodi godišnji paušal turističke članarine. On iznosi 45,00 kn za svaki glavni krevet, a 22,50 kn za svaki pomoćni.

Članarinu će biti moguće prijaviti i preko usluge ePorezna, a godišnji iznos članarine moći će se platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.

Bez obzira na novi način plaćanje turističke članarine, iznajmljivači će i dalje biti obvezni nadležnoj Poreznoj upravi dostaviti (novi) obrazac TZ-2 do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu (odnosno do 15.01.2021. za 2020.godinu).

*Napomena: Članarina za 2019. obračunava se prema starim propisima, umnoškom ostvarenog prihoda s koeficijentom koji odgovara turističkom razredu iznajmljivača. Obrazac TZ za 2019. potrebno je dostaviti Poreznoj upravi do kraja veljače 2020.

Aktualni Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15; NN 121/16; NN 99/18; NN 25/1; NN 98/19) propisuje rekategorizaciju obiteljskog smještaja. To se prvenstveno odnosi na privatne iznajmljivače koji imaju Rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga izdana prije 01.09.2007.

Za rekategorizaciju je potrebno ishoditi novo Rješenje o odobrenju u nadležnom Uredu državne uprave. Ona nije obvezna, s iznajmljivanjem se može nastaviti, međutim njezin neprovođenjem gubi se pravo isticanje oznake za kategoriju (zvjezdice) na objektu u kojem se pružaju ugostiteljske usluge i u promidžbenim materijalima.

Rokovi za rekategorizaciju su slijedeći:

-ako je rješenje izdano do 31.12.2000. – rekategorizaciju je potrebno provesti do 17.11.2020.
-ako je rješenje izdano između 1.1.2001.-31.12.2004. – rekategorizaciju je potrebno provesti do 17.11.2021.
-ako je rješenje izdano između 1.1.2005.-1.9.2007. – rekategorizaciju je potrebno provesti do 17.11.2022.

Print Friendly, PDF & Email