NEWS

Sportska zajednica Grada Poreča pokrenula postupak jednostavne nabave uredskih potrepština za 2019.

szgp-logo-c
09.01.2019. 08:31; Učitavanja: 167; Početna / Obavijesti / Natječaji / Sportska zajednica Grada Poreča pokrenula postupak jednostavne nabave uredskih potrepština za 2019.

Naručitelj, Sportska zajednica Grada Poreča pokreće postupak jednostavne nabave UREDSKIH POTREPŠTINA, evidencijski broj nabave: 02/2019, a  za koju sukladno članku 15.  Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 120/16) naručitelj za navedenu nabavu nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane ZJN 2016.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno slijedećim uvjetima i zahtjevima koji predstavljaju osnovne  elemente za izradu ponude: 

1.NARUČITELJ

1.1. Podaci o naručitelju:

Naziv javnog naručitelja: Sportska zajednica Grada Poreča

Sjedište: N. Tesle 16, 52440 Poreč

Adresa: N. Tesle 16, 52440 Poreč

E-mail: [email protected]

Telefon: 052 432 322

Adresa portala – internetska stranica: www.szgp.hr

OIB: 10156530385

Odgovorna osoba naručitelja: predsjednik Alfredo Mendiković.

 

1.2. Osoba zadužena za kontakt:

Osoba ili služba zadužena za kontakt: Silvija Deković Starčić – tajnica Sportske zajednice Grada Poreča

E-mail: [email protected]

Mobilni telefon: 091 256 5824

 

2.OPIS PREDMETA NABAVE

 

2.1. Predmet nabave: UREDSKE POTREPŠTINE 

Predmet nabave je nabava robe – uredskih potrepština za potrebe Sportske zajednice Grada Poreča u 2018. godini sukladno opisu, vrsti i količinama određenim u Troškovniku –Tehničkoj specifikaciji .

Isporučena roba mora biti nova i nekorištena, te udovoljavati svim standardima prema pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

2.2. Tehničke specifikacije: 

Nuđenje jednakovrijednih proizvoda: omogućuje se zainteresiranim gospodarskim subjektima nuđenje „jednakovrijednih“ tonera i tinti koji opisom, kvalitetom i namjenom moraju odgovarati tehničkim specifikacijama u Troškovniku i osigurati pravilan rad uređaja za ispis i kopiranje.

U tom slučaju ponuditelj je dužan dokazati jednakovrijednost ponuđenih tonera i tinti u odnosu na originalne tonere i tinte iskazane u Troškovniku te je u tu svrhu dužan dostaviti sljedeće dokumente:

Naručitelj je u specifikaciji tonera i tinti koristio općepoznate i uobičajene opise navedenih artikala prema brojčanim i slovnim oznakama, nazivu proizvođača i opisu modela/podmodela ispisnih uređaja za koje se nabavlja predmetni potrošni materijal.

Iz navedenog proizlazi da je Naručitelj opisao predmetne artikle kao OEM (Original Equipment Manufacturers) tonere i tinte iz razloga bolje prepoznatljivosti tehničkih karakteristika istih.

U troškovniku u kolonama u kojima je navedena marka artikla ili proizvođač ponuditelj je dužan ako nudi jednakovrijedan artikl pored artikla upisati njegovu marku ili naziv proizvođača. U suprotnom, smatrat će se da ponuditelj nudi artikl marke ili proizvođača koji su navedeni u troškovniku.

Jednakovrijednost ponuđenih artikala se dokazuje sukladno traženju iz točke 5.1.1. 

2.3. Količina predmeta nabave: Količina predmeta nabave je OKVIRNA količina za period od sklapanja Ugovora do 31.12.2019.godine. Stvarna nabavljena količina robe na temelju sklopljenog Ugovora može biti veća ili manja od predviđene količine. Ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju sklopljenog Ugovora ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave. 

2.4. Procijenjena vrijednost nabave: 32.000,00 kn (bez PDV-a). 

2.5. Evidencijski broj nabave iz Plana nabave: 02 /2019

poziv na dostavu ponude

Odjeli-Troškovnik- nabava uredskih potrepština za 2019

 

Print Friendly, PDF & Email